Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Gaat u bevallen in het ziekenhuis?

Houdt u zich aan onderstaande regels voor bezoekers en begeleiders:

 

Spoedconsulten en opnames

  • Bij alle spoedconsulten op afdeling Verloskunde B1 mag een partner of begeleider uit hetzelfde huishouden mee komen;
  • Bij alle opnames mag 24 uur per dag een partner of begeleider uit hetzelfde huishouden aanwezig zijn.

 

Bij de bevalling

  • Heeft uw partner klachten die kunnen wijzen op corona? Dan mag hij/zij niet met een consult of opname mee, maar wel bij de bevalling zijn. De partner moet dan wel persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken;
  • Bij de bevalling mag geen derde persoon aanwezig zijn: dus geen oma, geboortefotograaf of doula.

 

Bezoek

  • Broertjes en zusjes van pasgeborenen zijn welkom op de afdeling Verloskunde B1 van 16.00-17.00 uur en van 19.00-20.00 uur. Degene die hun brengt, moet beneden wachten in de openbare ruimte van het ziekenhuis en niet op de afdeling;
  • Overig bezoek is niet meer mogelijk.

 

Als u naar huis mag

  • Bij ontslag uit het ziekenhuis mag degene die u ophaalt geen broertjes en zusjes meenemen.

 

De voorlichtingsavonden over bevallen en borstvoeding gaan tot nader order niet door