Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

VRE-drager

Uit onderzoek blijkt dat ik drager ben van de VRE-bacterie. Wat nu?
Als u drager bent van de VRE-bacterie ontvangt u van ons een brief met een bevestiging van de uitslag. Deze uitslag staat vermeld in ons elektronisch patiëntendossier. Bij een nieuwe opname in Meander worden voorzorgsmaatregelen genomen om verspreiding te voorkomen. Als u in een andere zorginstelling wordt opgenomen, vragen wij u daar te melden dat u drager bent van de VRE-bacterie en een kopie van deze brief te overhandigen.


Hoe kom ik van de VRE-bacterie af?
Als u drager bent van de VRE-bacterie heeft dit alleen gevolgen bij opname in een ziekenhuis/verpleeghuis of intensief contact met ernstig zieke mensen. Om te voorkomen dat u de bacterie verspreidt en eventueel ernstig zieke patiënten besmet, dient u goede hygiëne in acht te nemen (handen wassen na toiletgebruik).

In de thuissituatie is de VRE-bacterie geen probleem. Als u gezond bent, zal de VRE-bacterie op natuurlijke wijze weer verdwijnen uit het lichaam. Dit kan tussen de paar weken tot een jaar duren. Om dit actief te volgen kunt u deelnemen aan een follow-up onderzoek.

U hoeft geen medicijnen in te nemen of een behandeling te krijgen.

 

Wat houdt het follow-up onderzoek in?

Vanaf zes maanden na uw laatste VRE-positieve kweek kunnen we gaan onderzoeken of u nog drager bent van de VRE-bacterie. We noemen dit “follow-up” (opvolgen). Indien de VRE-bacterie niet meer wordt aangetoond, kunnen wij u VRE-negatief verklaren en het “VRE-positief” label verwijderen. Er zijn dan geen beschermende maatregelen meer van toepassing tijdens opname in het ziekenhuis. 

 

Het follow-up onderzoek bestaat uit  vijf maal een rectumkweek (op vijf achtereenvolgende dagen). Tussen elke set van vijf kweken zit steeds een periode van twee maanden. In totaal duurt het na aanvang tenminste dus nog acht maanden voordat wij u definitief VRE-negatief kunnen verklaren. 

 

Ik ga binnenkort naar een ander ziekenhuis of andere zorginstelling, wat moet ik doen?
Als u drager bent van de VRE-bacterie en u gaat als patiënt naar een ander ziekenhuis of naar een verpleeghuis dan dient u de brief van Meander te tonen waarin de uitslag staat vermeld.

Als gewone bezoeker een andere zorginstelling bezoeken is geen probleem.


Hoelang ben ik drager van de VRE-bacterie?
Er is helaas nog niet veel bekend over hoelang patiënten de bacterie bij zich blijven dragen. 

Het is niet mogelijk om de dragerschapsduur te verkorten door een behandeling. Vanaf 6 maanden na uw laatste positieve kweek kunnen we uw dragerschap gaan volgen om te zien of u de bacterie inmiddels kwijt bent geraakt (zie kopje follow-up onderzoek).

 

Vormt VRE in de thuissituatie een probleem?
In de thuissituatie vormt de VRE-bacterie geen probleem. Wanneer u (mogelijk) drager bent van de VRE-bacterie en u thuiszorg of fysiotherapie krijgt, dan raden wij u wel aan deze zorgverleners te informeren. Zij kunnen dan hun eigen maatregelen nemen om eventuele besmetting van andere patiënten te voorkomen. U hoeft verder geen bijzondere maatregelen te treffen.

 

Als ik drager ben en een ernstig ziek kind/man/vrouw thuis heb, kan ik dit familielid dan besmetten/is dit gevaarlijk?
Bij ernstig zieke patiënten in de thuissituatie is overdracht een risico voor de ernstig zieke patiënt. Door goede handhygiëne, goede schoonmaak en door gebruik te maken van verschillende toiletten is het risico op overdracht te beperken. Laat u in dit geval adviseren door uw huisarts.
 

Als ik drager ben, kan ik dan een ziek iemand thuis of in een zorginstelling bezoeken?
Mits u goede voorzorgsmaatregelen neemt, en dan met name handhygiëne, is dit toegestaan.