Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Intensive Care

Informatie bijgewerkt 12 oktober 2021

 

De Intensive Care (IC) biedt de mogelijkheid een patiënt zeer intensief te verplegen en te behandelen. Dit gebeurt door een speciaal opgeleid team van artsen en verpleegkundigen en met behulp van een grote hoeveelheid apparatuur.

 

Intensive Care patiënten
Een patiënt komt op de Intensive Care:

 • bij zeer ernstige ziekten, waarbij behandeling nodig is met intensieve bewaking en verzorging;
 • wanneer belangrijke lichaamsfuncties zoals ademhaling, nierfunctie en bloeddruk door apparatuur moeten worden overgenomen;
 • standaard na een grote operatie;
 • wanneer na een operatie moeilijkheden verwacht kunnen worden, bijvoorbeeld bij verminderde hart- of longwerking.

 

Opname op de Intensive Care

 • Veel patiënten op de Intensive Care worden (tijdelijk) in diepe slaap gebracht en beademd met een beademingsmachine. Lees meer in de folder 'Beademing'.
 • De meeste patiënten krijgen voeding via een slangetje in de maag.
 • Meestal hebben patiënten ook veel infusen, om vocht en medicijnen toegediend te krijgen.
 • Als de nieren uitvallen is soms nierdialyse nodig. Lees meer in de folder 'CVVHD: continu nierfunctie vervangende therapie'.

 

Opname op de IC tijdens de coronacrisis

 

Aangepast bezoekbeleid

 • U kunt dagelijks op bezoek komen; met niet meer dan 2 bezoekers tegelijk bij de patiënt;
 • Bezoektijden: van 11.00 uur tot 20.00 uur;
 • Voor corona-patiënten maximaal 2 bezoekers per dag;
 • We vragen u het aantal bezoekers per dag beperkt te houden.

 

Intensive Care Meander in beeld
Om u een indruk te geven van onze Intensive Care, kunt u dit filmpje bekijken, waarin we u de Intensive Care laten zien:

 

 

Ook kunt u de BNNVARA-documentaire “Levenslucht – een week op de IC tijdens corona” van 1 april jl. terugkijken, waarin onder meer de Intensive Care van Meander Medisch Centrum in beeld is.

 

Delier

Ongeveer de helft van de patiënten op de Intensive Care krijgt tijdens opname een delier. Dit is een periode van acute verwardheid, die meestal enkele dagen duurt, maar soms veel langer. Een delier is vaak wisselend aanwezig en ’s nachts vaak erger dan overdag. De symptomen zijn: verwardheid, hallucinaties en onrust. Soms is de patiënt juist heel afwezig. Soms is medicatie nodig. Een delier wordt doorgaans beter, wanneer de lichamelijke toestand van de patiënt verbetert.

 

Na de opname

Na (langdurige) opname op de Intensive Care zijn de meeste patiënten erg zwak. Doordat zij ernstig ziek geweest zijn, is hun spierkracht erg afgenomen. Het kost veel tijd en energie om weer kracht en conditie op te bouwen. Langdurige revalidatie is vaak nodig. Veel patiënten komen helaas niet terug op het niveau dat zij voor opname op de Intensive Care hadden.

 

Post Intensive Care Syndroom

De periode op de Intensive Care is voor veel patiënten een heftige periode. Sommige patiënten houden als zij de Intensive Care mogen verlaten klachten die te maken hebben met hun opname op de Intensive Care. Dit noemen we het Post Intensive Care Syndroom, ook wel PICS.

 

PICS bestaat uit lichamelijke, cognitieve (kennis opnemen en verwerken, denken, geheugen, praten) en psychische problemen (angst, depressie, post traumatisch stress syndroom) en een verminderde kwaliteit van leven. Dit kan al tijdens een intensive care behandeling tot uiting komen, zoals spierzwakte. Als een voormalig IC-patiënt alleen psychische problemen ervaart, of cognitieve of lichamelijke, is er ook sprake van PICS. PICS kan ook bij familieleden van patiënten voorkomen.

 

 

Meer informatie bij patiëntenvereniging IC Connect

IC Connect is de patiëntenvereniging voor alle (voormalig) IC-patiënten en hun naasten. U vindt veel informatie, ook over de behandeling van corona op de Intensive Care op de website van deze vereniging: www.icconnect.nl.