Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Nominatie LBC Religieuzenprijs

 

 

De vakgroep Geestelijke Verzorging eindigde in de top tien van de genomineerden voor de religieuzenprijs, een tweejaarlijkse prijs, ingesteld  door de KNR, het vertegenwoordigende orgaan van de Nederlandse kloosters, abdijen en congregaties.

Veel kloostergemeenschappen en congregaties stonden ooit aan de wieg van de zorg.

De prijs is een erkenning voor het Levensbeschouwelijk Centrum, zoals dat in Meander vorm heeft gekregen en voor de wijze waarop de vakgroep zich met symposia en gesprekken inzet om aandacht voor de ‘ziel in de zorg’ te behouden en op de kaart te zetten.