Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Longrevalidatie

COPD en/of astma kunnen uw dagelijks leven ernstig beperken. Activiteiten die eerst vanzelfsprekend waren, kosten nu meer inspanning. Longrevalidatie samen met lotgenoten helpt u om zo goed mogelijk te functioneren in uw eigen omgeving. Longrevalidatie stelt u in staat uw dagelijks leven weer op te pakken en voort te zetten binnen uw eigen grenzen. U leert naar uw lichaam te luisteren, uw grenzen kennen en hier ook naar te handelen zodat u weer vertrouwen in uw lichaam krijgt.

 

Longrevalidatie: voor wie?
Longrevalidatie is bedoeld voor mensen met COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease: bronchitis, longemfyseem) en astma. COPD en astma kunnen het dagelijks functioneren ernstig beperken en daar wordt u als longpatiënt elke dag mee geconfronteerd. Voorbeelden van klachten kunnen zijn:

 • kortademigheid
 • verminderd inspanningsvermogen
 • beperkingen bij activiteiten van het dagelijks leven (ADL)
 • klachten door de psychische en sociale gevolgen van de aandoening
 • verminderde kwaliteit van leven als gevolg van de aandoening.

 

Doel van de longrevalidatie

De longrevalidatie werkt toe naar optimaal functioneren in uw eigen omgeving, en is gericht op de volgende doelen: 

 • het verbeteren van uw lichamelijke conditie om beperkingen in het dagelijks functioneren te verminderen;
 • het verkrijgen van kennis over en inzicht in de aard van uw ziekte, de werking van medicijnen, goede voeding en andere leefregels;
 • lotgenotencontact: het revalidatieprogramma volgt u in groepsverband.

Op deze manier kunt u ervaringen met andere COPD en astma patiënten delen en van elkaar leren.

 

Multidisciplinair team

U wordt behandeld door een team van hulpverleners die nauw met elkaar samenwerken. Iedere hulpverlener heeft zijn eigen aandachtsgebied. Afhankelijk van uw situatie zijn de volgende hulpverleners bij uw revalidatie betrokken:

 • Longarts
 • Fysiotherapeut(-en)
 • COPD-verpleegkundige
 • Diëtiste
 • Maatschappelijk werker


De teamleden hebben een keer in de 6 weken een groot overleg. Tijdens dit overleg wordt de voortgang van de revalidatie besproken en zonodig wordt het revalidatieprogramma bijgesteld. De longarts is eindverantwoordelijk voor het revalidatieproces.

Revalidatietraject
De longarts is degene die u verwijst naar de longrevalidatie. U zult een fietstest en een longfunctietest doen op de longfunctie afdeling. De longarts stuurt de gegevens en de uitslagen naar de fysiotherapeut.
Zodra er plaats is zal de fysiotherapeut u uitnodigen voor een gesprek. Tijdens dit gesprek zullen uw klachten, medicijngebruik en thuissituatie doorgenomen worden en zal het volledige programma uitgelegd worden. Tevens wordt er een vragenlijst met u doorgenomen. Dit alles zorgt er voor dat er een zo goed mogelijk beeld over uw mogelijkheden en beperkingen in het dagelijkse leven wordt gevormd. Het gesprek duurt ongeveer een uur.
Naast de testen die u op de longafdeling heeft gedaan, zal de fysiotherapeut ook nog een aantal testen met u doen. Deze testen meten uw lichamelijke conditie en uithoudingsvermogen. Hierbij wordt gekeken naar de hartslag, tekort aan zuurstof en de mate waarop u last krijgt van kortademigheid. De fysiotherapeut krijgt hierdoor inzicht in de mate van belastbaarheid.
Aan de hand van het gesprek en de uitslag van de testen stelt de fysiotherapeut een trainingsprogramma voor u op. Vervolgens begint de longrevalidatie.

De longrevalidatie bestaat uit twee onderdelen:

 • inspanningstraining
 • voorlichtingsbijeenkomsten.


Inspanningstraining
De longrevalidatie bestaat uit groepen van maximaal 6 personen onder begeleiding van 2 fysiotherapeuten. Tijdens de inspanningstraining heeft iedere deelnemer zijn eigen oefenprogramma. Iedereen doet zijn eigen oefeningen op zijn eigen tempo. De oefeningen zijn gericht op het verbeteren van uw conditie en de spierkracht. Daarnaast geeft de fysiotherapeut aanwijzingen voor uw ademhalingstechniek en houding.

Voorlichtingsbijeenkomsten
Gedurende de gehele revalidatie zal er 4 keer een voorlichtingsbijeenkomst zijn in plaats van  een inspanningstraining. Voorlichting over en inzicht in uw ziekte en alle bijkomende zaken, kan u leren beter om te gaan met uw ziekte.

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • de aandoeningen COPD en astma
 • bouw en functie van de longen
 • leefregels om gevolgen van COPD en astma te verkleinen
 • verschillende medicatie, belang van een juist gebruik van medicatie en inhalatie-instructie
 • omgaan met de gevolgen van de ziekte (reactie van familie / bekenden, emotionele gevolgen etc)


U komt 2 keer per week anderhalf uur trainen gedurende 3 maanden.

Wat na de longrevalidatie?
Het is aan te bevelen om na de longrevalidatie lichamelijk actief te blijven, afhankelijk van uw eigen wensen en mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld gaan wandelen, fietsen, zwemmen of sporten in uw eigen omgeving.
De ervaring leert dat gezamenlijk sporten meer motiveert om lichamelijk actief te blijven dan individueel sporten.
Met uw begeleiders kunt u bespreken welke mogelijkheden er zijn voor u in uw omgeving.
Het belangrijkste is dat u uw grenzen hebt leren kennen en deze kan respecteren, waarmee u ook uw ziekte accepteert.