Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Online dialyseagenda

Wie niet goed functionerende nieren heeft, moet meerdere malen per week naar een dialysecentrum komen om enkele uren te dialyseren. Deze behandelmethode zet behoorlijke druk op het leven van de patiënt. Werk, vakantie en andere activiteiten moet altijd om de dialyse-uren worden heen gepland.

Online dialyseagenda
In het Niercentrum Midden-Nederland hebben patiënten de mogelijkheid om hun eigen dialysemomenten te plannen. Het Niercentrum Midden-Nederland biedt patiënten hiermee een vorm van zelfmanagement: meer regie over de eigen behandeling.

Op www.dialyseagenda.nl kunt u naar eigen wens dagen en tijden voor uw dialyses invullen. Omdat dialyseren met een bepaalde regelmaat van levensbelang is, wordt in overleg met uw nefroloog de minimale en maximale tijdsduur tussen de dialyses afgesproken. Dit is ingevoerd in het systeem, zodat uw gezondheid bewaakt blijft. De online dialyseagenda is op dit moment alleen mogelijk in het Dialysecentrum Amersfoort.

Vrijheid Blijheid
‘Vrijheid Blijheid’ is bedacht door dialyseverpleegkundige Lia Turkesteen. “Als zorgprofessionals zijn we continu bezig met het zoeken naar manieren om de kwaliteit van leven en het welbevinden van dialysepatiënten te verhogen. Dit doen we niet alleen door goede medische en verpleegkundige zorg te leveren, maar ook door ons te verplaatsen in de patiënt. Met Vrijheid Blijheid bieden we onze patiënten de gelegenheid om de ziekte wat meer op de achtergrond te plaatsen. Vrijheid is belangrijk voor een groep patiënten die door hun aandoening veel beperkingen kent. Nu kunnen we meer patiënten vrijheid, en dus blijheid, bieden.”