Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

CVA-consulent

De CVA-consulent begeleidt mensen die een beroerte hebben gehad en die na hun opname in het ziekenhuis naar huis gaan. Zij maakt al kennis met de patiënt op de verpleegafdeling en twee weken na ontslag ziet ze de patiënt en zijn naasten terug op haar spreekuur op de polikliniek Neurologie.

De CVA-consulent brengt eventuele risicofactoren in kaart die kunnen leiden tot een nieuwe beroerte. Een hoge bloeddruk, roken een hoog cholesterol zijn zulke risicofactoren. Ook bespreekt zij met de patiënt hoe het thuis gaat en bijvoorbeeld hoe een eventuele partner omgaat met de situatie. Zij maakt een verslag van het consult en stuurt dit door naar de praktijkondersteuner van de huisarts. Deze neemt de zorg voor de patiënt over. Als het nodig is, kunnen patiënten een vervolgafspraak krijgen of de consulent verwijst hen door naar andere disciplines binnen of buiten het ziekenhuis.

Petra Geijtenbeek
CVA-consulent

"CVA-patiënten en hun naasten hebben veel waardering voor de tijd en aandacht voor vragen en problemen waar ze thuis mee zitten. Ik vind het dan ook fantastisch dat ik mijn patiënten deze aanvullende zorg kan bieden."