Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Leveraandoeningen

Er bestaan veel soorten leveraandoeningen. Grofweg valt het in te delen in twee categoriën, namelijk: afwijkingen die die zijn veroorzaakt door een stoornis in de levercellen zelf en afwijkingen die zijn veroorzaakt doordat de galstroom vanuit de lever niet goed is.


Afdelingen / specialismen
Chirurgie
Kindergeneeskunde
Maag-, Darm- en Leverziekten
Folders
Leveroperatie
 
Specialisten / zorgverleners
Chirurgie
Kindergeneeskunde
Maag-, Darm- en Leverziekten
Links

http://www.mlds.nl/

 
Spreekuren
Chirurgie (algemeen)
Maag-darm-leverziekten (algemeen)