Wachttijden

Voor een eerste bezoek op de polikliniek, een onderzoek of behandeling streven we naar een korte wachttijd. Hieronder vindt u een overzicht van de gemiddelde wachttijd in kalenderdagen.

 

Als u graag door een bepaalde specialist geholpen wilt worden, kan het zijn dat de wachttijd voor die specialist afwijkt van het gemiddelde. Ook voor sommige specifieke aandoeningen of ingrepen kan een afwijkende wachttijd gelden. Wilt u zo snel mogelijk geholpen worden, vraag dan naar de specialist met de kortste wachttijd. Spoedgevallen plannen we eerder in. 

 

Wachtlijstbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken.

 

Peildatum: 1 januari 2019

 

* in dagen

  Toegangstijd polikliniek* Verwachte wachttijd behandeling (dag/klinisch)* Verwachte wachttijd diagnostiek*
       
Cardiologie 14    
- Dotterbehandeling   5  
Chirurgie algemeen 7    
- Vaatchirurgie 7    
- Gastro-enterologie 7    
- Mammapoli 0    
- Oncologie 7    
- Galblaasverwijdering   100  
- Liesbreuk   100  
- Spataderen (open behandeling)   80  

- Aneurysma

  21  
- Operatieve verwijdering borstkanker   30  
- Operatieve behandeling carotispathologie mbt doorbloeding   7  
- Operatieve verwijdering kanker dikke darm   35  
- Vaatchirurgische behandeling ivm PAOD   60  
Dermatologie 41    
Spataderen (endovasculair)   45  
Gastro-enterologie algemeen
(maag-, darm-, leverarts)
92    
- Gastroscopie     49
Gynaecologie algemeen 21    
- Oncologie 14    
- Infertiliteit 35    
- Incontinentie vrouw 28    
- Sterilisatie vrouw   21  
- Operatieve behandeling ovariumkanker   28  
- Operatieve behandeling stressincontinentie   21  
- Baarmoederverwijdering   28  
Interne geneeskunde algemeen 39    
- Endocrinologie 31    
- Nefrologie 21    
- Hematologie 38    
- Oncologie 13    
Kaakchirurgie 40    
Keel-, neus- en oorheelkunde 24    
- Neus- en/of keelamandelen   14  
- Neustussenschot   56  
- Middenoorbeluchtingsbuisjes   14  
Kindergeneeskunde algemeen 19    
- Poepplaspoli 14    
- Luchtwegspreekuur 37    
- Obesitas 41    
- Allergiepoli 56    
- Eetstoornissen 23    
Klinische geriatrie 32    
Longziekten 42    
Neurochirurgie 15    
- Hernia   70  
Neurologie 27    
Oogheelkunde 5    
- Staaroperatie   5  
Orthopedie 25    
- Totale heup operatie   70  
- Kijkoperatie knie   21  
- Totale knie operatie   70  
- Meniscus   21  
Pijnbestrijding / anesthesiologie 40    
Plastische chirurgie 25    
- Borstvergroting   90  
- Buikwandcorrectie   90  
- Dupuytren   80  
- Carpaal tunnel syndroom   80  
- Borstverkleining   90  
- Neurolyse perifere zenuw   80  
Psychiatrie 49    
Reumatologie 41    
Revalidatie 50    
Urologie 28    
- Sterilisatie man   35  
- Prostaatoperatie / prostaatcarcinoom   30  
- Blaasverwijdering / blaascarcinoom   -  
Radiologie      
- MRI scan      
  . MRI rug     23
  . MRI mammo     39
  . MRI knie     32
  . MRI hersenen     30
  . MRI nek     24
- CT scan      
  . CT colonografie     15
  . CT thorax     15
  . CT abdomen     15
  . CT cardiac     34