Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Spreekuur: Spreekuur medische genetica

Omschrijving:

De klinisch genetica is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met erfelijke ziekten, onder andere met de erfelijke vormen van kanker. Met name in het geval van borst-/eierstokkanker of darm-/baarmoederkanker kan er sprake zijn van een erfelijke vorm van kanker. Er kan een afspraak gemaakt worden met een klinisch geneticus voor een erfelijkheidsonderzoek als er sprake is van een volgende situatie:

  • Iemand heeft borstkanker < 40 jaar
  • Borstkanker aan beide borsten, waarvan één tumor
  • Borstkanker < 50 jaar en eierstokkanker in dezelfde tak van de familie of bij 1 persoon
  • Man met borstkanker
  • Twee eerstegraadsverwanten met borstkanker waarvan één tumor < 50 jaar
  • Drie of meer eerste- en tweedegraadsverwanten met borstkanker
  • Eierstokkanker
  • Darmkanker
  • Darmkanker bij 2 of meer eerstegraads familieleden of bij een 1e en 2egraads familielid
  • Darmkanker in combinatie met baarmoederkanker of eierstokkanker bij 1 persoon of in de familie


Deze lijst is niet compleet. Indien u en uw specialist twijfelen of er een indicatie is voor erfelijkheidsonderzoek, kan uw specialist dit overleggen met de klinisch geneticus.

Vanuit de afdeling medische genetica van het UMC Utrecht, wordt er op de 2e en 4e woensdagochtend van de maand een spreekuur medische genetica gehouden in Meander Medisch Centrum. Het spreekuur wordt gehouden door een klinisch geneticus of een genetisch consulent.

Specialisten:
Verwijzing via: Behandelend specialist
Afspraken: 033-8506070
Manier van verwijzenmeer...