Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Spreekuur: Algemene Kindergeneeskunde

Omschrijving:

Op de polikliniek Kindergeneeskunde worden kinderen van 0 tot 18 jaar gezien. U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts/specialist.

Er wordt spreekuur gehouden voor begeleiding en behandeling van pasgeborenen, acuut zieke - en  chronische zieke kinderen. Tevens wordt zorg verleend aan kinderen met vragen rondom (bedreigde) groei en ontwikkeling.
Alle kinderartsen beheersen de gehele kindergeneeskunde. Elke kinderarts heeft daarnaast een specifiek aandachtsgebied. Er wordt nauw samengewerkt met andere medische specialisten en disciplines, zoals klinisch psychologen, fysiotherapeuten, medische specialisten en specialistisch verpleegkundigen.

Naast aandacht voor het kind is er ook aandacht voor de familie.

Er zijn algemene – en specialistische spreekuren. Op het algemene spreekuur worden kinderen gezien met diverse klachten. Het kan zijn dat u komt met een bekende ziekte of aandoening, vragen over groei en ontwikkeling of dat de klachten nog verder onderzocht moeten worden.

De zorgvraag zal verder worden onderzocht door het stellen van aanvullende vragen, lichamelijk onderzoek en soms diagnostisch onderzoek. In hetzelfde consult zal ook het verdere traject worden besproken.

De kinderartsen van Meander Medisch Centrum houden spreekuur:

- in Meander Medisch Centrum

- op locatie Baarn

- op locatie Barneveld

- op locatie Nijkerk

Vraag bij het maken van een afspraak goed naar de locatie waar u en uw kind worden verwacht.

Wanneer u op de polikliniek wordt verwacht, graag het volgende meenemen:

  • Sticker met barcode. Indien uw kind dit nog niet heeft, kunt u dit bij de balie van de desbetreffende polikliniek laten maken. Hiervoor heeft u het verzekeringspasje en een geldig identiteitsbewijs nodig van uw kind.
  • Verwijsbrief van de huisarts/specialist. Als uw huisarts u heeft verwezen via Zorgdomein hoeft u geen verwijsbrief mee te nemen, deze is dan reeds in ons bezit.
  • Groeiboekje en inentingspapieren
  • Eventuele medicijnen die uw kind gebruikt
  • Bij sommige gespecialiseerde spreekuren wordt verwacht dat u een ingevulde vragenlijst en of daglijsten meeneemt. Uw huisarts of de doktersassistente zal bij het maken van een afspraak u hierop attenderen.

Wanneer u komt bij de polikliniek Kindergeneeskunde, kunt u zich melden bij één van de doktersassistenten. Uw kind wordt opgehaald, gemeten en gewogen door de doktersassistente in de onderzoekskamer. Daarna komt de co-assistent/arts-assistent en de kinderarts. Het is afhankelijk van het spreekuur of er wel of geen co-assistent komt.

Het eerste bezoek duurt altijd langer dan een vervolgbezoek.
Een co-assistent, arts-assistent niet in opleiding, huisarts-in-opleiding of kinderarts-in-opleiding zal als eerste de klachten uitvragen, lichamelijk onderzoek verrichten en dit noteren in het dossier. Vervolgens zullen de bevindingen worden besproken met de kinderarts en wordt er samen een plan van aanpak gemaakt. Dit plan wordt samen met u besproken.
Het kan zijn dat er nog vervolgonderzoek moet komen. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan een röntgenfoto, bloed- of urine onderzoek. Soms kan dit meteen, soms moet hiervoor een afspraak gemaakt worden.
De doktersassistente regelt de verdere afspraken.

Specialisten:
Verwijzing via: Behandelend specialist,Huisarts
Afspraken: 033-8506070
Manier van verwijzenmeer...