Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Regiovisie

De raden van bestuur en de medische staven van Meander Medisch Centrum en Tergooi hebben op 9 oktober 2014 hun gezamenlijke regiovisie gepresenteerd: Zorg gezond door samenwerking. Hierin beschrijven de ziekenhuizen hun visie op zorg in Gooi, Eemland en Vechtstreek, uitgaande van ontwikkelingen in de zorgmarkt. Zij willen ervoor zorgen dat patiënten ook in de toekomst kunnen (blijven) rekenen op goedschalige zorg: dichtbij wat kan, geconcentreerd daar waar de kwaliteit van zorg erom vraagt. Het visiedocument is bekrachtigd met een intentieovereenkomst om  de mogelijkheden voor een bestuurlijke fusie te onderzoeken. Daarbij blijven beide ziekenhuisorganisaties bestaan.

 

Bekijk de regiovisie

 

Lees het persbericht