Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

VRE-bacterie aangetroffen bij een patiënt

Op locatie dialysecentrum Harderwijk is eind juni tijdens een periodieke screening bij een patiënt de VRE-bacterie aangetroffen. Alle patiënten die mogelijk in aanraking zijn geweest met de besmette patiënt worden getest op aanwezigheid van de VRE-bacterie. We noemen dit een contactonderzoek.

 

Maatregelen
Er zijn de nodige maatregelen getroffen om verdere besmetting te voorkomen. We volgen hierin het protocol in Meander en de landelijke richtlijnen. Alle patiënten die mogelijk in aanraking zijn geweest met de besmette patiënt worden getest op de VRE-bacterie. Zij krijgen een brief met uitleg en toelichting en het verzoek om kweken af te nemen om te beoordelen of er bij hen mogelijk sprake is van VRE-besmetting. Deze patiënten worden bij een eventuele ziekenhuisopname in contactisolatie verpleegd, tot de uitslag van de screeningskweken bekend is. Op deze manier wordt verdere besmetting  voorkomen.

 

We realiseren ons dat dit bericht tot vragen kan leiden. Heeft u vragen, kijk dan op www.meandermc.nl/vre. U kunt ook bellen met Meander Medisch Centrum, 033 – 850 50 50 en vragen naar de afdeling Infectiepreventie (op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur).

 

 

Informatie bijgewerkt: 4 July 2016