Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Update veiligheidsrisico slaapapneu apparatuur Philips

Half juli meldde Philips in een persbericht dat er een potentieel veiligheidsrisico vastgesteld was bij beademingsapparaten die patiënten met aandoeningen zoals slaapapneu zelf thuis kunnen gebruiken. Het ging hierbij onder andere om de Dreamstation 1. Deze apparaten worden ook gebruikt door patiënten van Meander. Inmiddels is bekend geworden dat deze apparaten voor zover nu bekend geen risico op gezondheidsschade vormen. De betrokken artsenvereniging Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) en de vier Centra voor Thuisbeademing komen daarom samen met Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd tot de algemene aanbeveling om de apparaten te blijven gebruiken, zolang deze nog niet vervangen of gerepareerd zijn.

 

Philips waarschuwde vorige maand over verschillende CPAP-, BiPAP- en beademingsapparaten. In deze apparaten is een schuim gebruikt waarbij deeltjes los zouden kunnen komen. Die zouden ingeademd kunnen worden. Ook kunnen er vluchtige stoffen vrijkomen die mogelijk schadelijk zijn. Philips heeft hier zelf onderzoek naar gedaan en de inspectie heeft daarnaast onafhankelijke deskundigen om een oordeel gevraagd. De gegevens die op dit moment bekend zijn, wijzen niet op schadelijke effecten op de lange termijn. Onmiddellijk stoppen met het apparaat zou voor alle gebruikers grote risico’s met zich kunnen meebrengen. 


De behandelaars en de inspectie maken de afweging dat het een verantwoorde keuze is om de apparaten te blijven gebruiken. De NVALT, de Centra voor Thuisbeademing en de inspectie hebben hiervoor een gezamenlijke aanbeveling aan de behandelende artsen opgesteld. 

 

Philips zal een deel van de apparaten vervangen door een ander type. Bij de overige apparaten vervangt Philips het schuim. Deze acties hebben tijd nodig. Hoewel de eerste resultaten geen significante risico’s aantonen, is het belangrijk dat Philips meer onderzoek doet. Het onderzoek dat al gedaan is, is te beperkt om schadelijke langetermijneffecten uit te kunnen sluiten.

 

Alle patiënten ontvangen van de leveranciers ook een brief.

 

 

Informatie bijgewerkt: 28 July 2021