Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Pluscertificaten Ouderenzorg en Orthopedie voor Meander Medisch Centrum

Meander Medisch Centrum heeft op 1 april 2014 van verzekeraar Achmea drie certificaten ontvangen. Het gaat om Pluscertificaten voor Ouderenzorg, Knievervanging en Heupvervanging.

 

Het Pluscertificaat Ouderenzorg is toegekend op grond van het feit dat Meander voldoet aan alle criteria van Achmea voor goede ouderenzorg en de criteria die zijn genoemd in het Keurmerk seniorvriendelijke ziekenhuizen. Dit kwaliteitskeurmerk geeft aan dat de zorg voor kwetsbare ouderen in Meander goed georganiseerd is en aansluit bij de wensen en behoeften van oudere patiënten. Zo is er een geriatrisch team beschikbaar dat gespecialiseerd is in de zorg voor kwetsbare ouderen. Alle oudere patiënten worden zowel bij opname als op de pre-operatieve spreekuren gescreend op ondervoeding, val- en geheugenproblemen. Daardoor kunnen eventuele problemen tijdig worden gesignaleerd en kunnen er maatregelen worden genomen om de kwetsbare gezondheid van ouderen te verbeteren. Om in aanmerking te komen voor een Pluscertificaat moeten de instellingen daarnaast ook voldoen aan de door Achmea gestelde eisen voor patiëntveiligheid. Mensen krijgen op hoge leeftijd vaak te maken met meerdere aandoeningen tegelijkertijd en komen daardoor met een complex ziektebeeld in het ziekenhuis. Daarom is het belangrijk dat ziekenhuizen hun zorg aanpassen op deze kwetsbare patiëntengroep.
 

Uitreiking Pluscertificaten

 

Voor de orthopedische zorg mag Meander wederom het Pluscertificaat voeren. Het ziekenhuis biedt volgens Achmea kwalitatief goede zorg bij het vervangen van een knie of heup. Meander scoort goed op patiëntervaringen, percentage wondinfecties en percentage noodzakelijke heroperaties. De orthopeden kiezen niet bovengemiddeld snel voor een operatie, terwijl er nog andere opties voor behandeling zijn. Om in aanmerking te komen voor een Pluscertificaat moeten de instellingen daarnaast ook voldoen aan de door Achmea gestelde eisen aan patiëntveiligheid.

Inmiddels beschikken 20 ziekenhuizen in Nederland over het Plus-certificaat Knievervanging 2014, 27 ziekenhuizen over het Pluscertificaat Heupvervanging 2014 en 27 ziekenhuizen over het Pluscertificaat Ouderenzorg van Achmea. Meander Medisch Centrum is een van de17 ziekenhuizen die zowel een Pluscertificaat voor Knievervanging als Heupvervanging heeft.

 

Informatie bijgewerkt: 19 June 2014