Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Ooglidcorrectie vanaf 2017

Vanaf 2017 heeft minister Schippers budget vrijgemaakt voor de vergoeding van ooglidcorrecties voor mensen met een ernstige gezichtsbeperking, vanuit de basisverzekering (Zvw)*. Medisch noodzakelijke ooglidcorrecties zullen weer vergoed gaan worden vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Of een ooglidcorrectie, ook wel ooglift of blepharoplastiek genoemd, medisch noodzakelijk is, moet eerst objectief worden vastgesteld.

 

Vergoeding voor medisch noodzakelijke ooglidcorrectie
Een ooglidcorrectie kan worden vergoed vanuit de basisverzekering bij een objectiveerbare medische aandoening. Minister Schippers schrijft in haar brief aan de Tweede Kamer dat ooglidchirurgie wordt vergoed indien sprake is van: ‘Ernstige gezichtsbeperking door verslapping of verlamming van het ooglid.’ Ook wordt een ooglidcorrectie vergoed bij een aangeboren afwijking.
In de praktijk moet het gehele ooglid dus ruim voor de pupil hangen, óf verlamd zijn. De verwachting is dat slechts 2-3% van alle ooglidcorrecties aan deze criteria gaan voldoen.

 

 

Geen vergoeding voor ooglidcorrectie
Wanneer u een ooglidcorrectie overweegt omdat u last heeft van hoofdpijn, smetklachten tussen het ooglid of van tranende ogen door een huidoverschot van de bovenoogleden, is dat geen reden voor vergoeding uit het basispakket. Ook wanneer u er vermoeid uitziet, vermoeide oogleden heeft of weer een fitte en frisse blik wenst, is dit ook geen reden tot vergoeding.
Realistisch gezien is de kans op vergoeding uit het basispakket niet groot. Maar wanneer u vermoedt te behoren tot de 2-3% van Nederland met de meest ‘ernstige gezichtsbeperking door verslapping of verlamming van het ooglid’, dan kunt u dit aangeven bij uw plastisch chirurg.

 

Beoordeling ooglidcorrectie
Het nieuwe beleid gaat de meest schrijnende medische indicaties vergoeden. Plastisch chirurgen zullen realistisch zijn in hun beoordeling over uw kans de ooglidcorrectie vergoed te krijgen. Bovendien vraagt Minister Schippers ‘zorgvuldig met de regelgeving om te gaan.’
 

Plastisch chirurgische ooglidcorrectie mogelijk in Meander
Wanneer u wel een ooglidcorrectie wilt laten uitvoeren maar niet in aanmerking komt voor vergoeding, dan kunt u wel terecht bij de expertise van de afdeling Plastische Chirurgie in Meander Medisch Centrum. Persoonlijk contact, veiligheid, en kwaliteit staan bij ons voorop. Wij vinden het belangrijk dat u onderzocht wordt op uw consult door de plastisch chirurg zelf en dat u door dezelfde plastisch chirurg geopereerd zal worden, indien besloten wordt tot een operatie.

 

Kosten
Uw consult op de polikliniek bij één van de plastisch chirurgen ter beoordeling van de oogleden wordt vergoed uit de basisverzekering. Hiervoor is wel een verwijsbrief van uw huisarts nodig. U kunt van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.00 een afspraak maken op 0338506070. Vraagt u naar de polikliniek Plastische Chirurgie.

 

 

* U kunt meer lezen op
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2016/03/31/advies-uitbreiding-basispakket-zvw-met-enkele-behandelingen-van-plastisch-chirurgische-aard-en-medisch-noodzakelijke-circumcisie

 

Informatie bijgewerkt: 27 January 2017