Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Intentieverklaring strategische alliantie

De Raden van Bestuur en de Medische Staven van Meander Medisch Centrum en Tergooi hebben vandaag een intentieverklaring getekend voor de invulling van een strategische alliantie. De ziekenhuizen hebben de bedoeling nader te gaan samenwerken op het gebied van medische zorg, opleiding/onderwijs en ondersteunende faciliteiten. In de komende maanden onderzoeken zij gezamenlijk welke mogelijkheden voor beide ziekenhuizen meerwaarde bieden.

 

 

Op Prinsjesdag ondertekenden Tergooi en Meander Medisch Centrum een intentieverklaring tot een strategische alliantie. Vlnr Ruurd Jan Roorda (voorzitter raad van bestuur Tergooi), Frank de Reij (voorzitter raad van bestuur Meander Medisch Centrum).

 

Uitgangspunt voor de strategische alliantie is dat er twee ziekenhuisorganisaties zijn en blijven, met hun eigen identiteit, die op specifieke terreinen een verbinding met elkaar aangaan om gezamenlijke meerwaarde te realiseren voor patiëntenzorg in de regio.

Tergooi en Meander Medisch Centrum ontwikkelden een regiovisie om de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de ziekenhuiszorg in de regio, inclusief topklinische functies, te continueren, te borgen en te verbeteren. Het belang van de patiënt staat daarbij steeds voorop. Het verbeteren van de gezondheid van de bewoners van de regio door het leveren van steeds betere zorg tegen lagere kosten is een gemeenschappelijk doel.

De ambities van Meander Medisch Centrum en Tergooi moeten worden waargemaakt binnen de huidige context van hoge eisen aan het leveren van aantoonbare kwaliteit en veiligheid van de zorg, en voortdurende druk op de financiële middelen. Een van de instrumenten, die hierbij worden ingezet en ook vanuit de landelijke politiek en de zorgverzekeraars wordt gepropageerd, is concentratie van hoog specialistische/complexe zorg en spreiding van een breed aanbod aan ziekenhuiszorg, dichtbij de patiënt.

Samenwerking van beide ziekenhuizen en bundeling van de krachten kunnen leiden tot een sterke propositie voor hoogwaardige, complete en toegankelijke ziekenhuiszorg in de gehele regio. Ook de omvang en kwaliteit van de opleidingen binnen de ziekenhuizen worden hiermee versterkt.

De patiëntenbelangen vormen het belangrijkste criterium voor de invulling van de strategische alliantie. De beide ziekenhuizen streven naar ‘goedschalige’ zorg met een menselijke maat oftewel de beleving van kleinschalige zorg met een grootschalig georganiseerde alliantie daarachter. Door efficiënter samen te werken, is bijvoorbeeld een breder zorgaanbod mogelijk, tegen lagere kosten.

Eind 2013 ronden de ziekenhuizen een gezamenlijk plan af waaruit zal blijken hoe de samenwerking verder wordt ingevuld.

Datum: 17 september 2013.

Informatie bijgewerkt: 17 December 2013