Afdelingen

Verpleegafdeling Gynaecologie
Op de afdeling Gynaecologie liggen patiënten die een gynaecologische operatie ondergaan, bijvoorbeeld urine-incontinentie chirurgie of baarmoederverwijdering. Ook liggen hier patiënten ter observatie en behandeling van andere gynaecologische klachten.

Verpleegafdeling Meander Moeder Kind
Op de afdeling Meander Moeder Kind liggen:

  • pasgeborenen/zuigelingen tot ongeveer drie maanden
  • kraamvrouwen, die na de bevalling niet direct naar huis kunnen
  • (zieke) zwangeren die ter observatie zijn opgenomen.
  • kinderen van drie tot achttien jaar


Bij sommige ziektebeelden in de zwangerschap kunnen zwangeren de zorg thuis ontvangen; dit noemen wij thuisopname.

Op de afdeling Meander Moeder Kind vinden klinische bevallingen plaats onder leiding van een team zorgverleners: de klinische verloskundigen, arts-assistenten, obstetrie-verpleegkundigen en de gynaecoloog. De gynaecoloog blijft altijd eindverantwoordelijk. Ook poliklinische bevallingen vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de eerstelijns verloskundige.

Tevens worden op de kinderafdeling van Meander Moeder Kind kinderen in de leeftijd vanaf drie maanden tot achttien jaar behandeld en verzorgd.

Afdeling Dagbehandeling
Op de afdeling Dagbehandeling worden mensen opgenomen voor een kleine gynaecologische ingreep, bijvoorbeeld een sterilisatie, waarbij zij dezelfde dag naar huis mogen.