Echografie

Voor het onderzoek
U kruist op het blauwe aanvraagformulier (verkrijgbaar via de koerier van Meander Diagnostisch Centrum) het echo-onderzoek aan dat u wilt aanvragen. U geeft het formulier aan uw patiënt mee.

 

Meld uw patiënt aan bij Meander voor het onderzoek. Uw patiënt kan ook zelf een afspraak maken bij Meander.

Ook voor cito-aanvragen kunt u bellen met Meander Diagnostisch Centrum. Vraagt u naar de dienstdoende radioloog. De patiënt kan in principe binnen zeven dagen bij ons terecht.

 

Bij een echo van de hele buik dient de patiënt drie uur vóór het onderzoek nuchter te zijn. Een uur vóór aanvang van het onderzoek mag de patiënt niet meer plassen.

Bij een echo van de onderbuik moet uw patiënt anderhalf uur vóór het onderzoek binnen twintig minuten een liter water drinken; uw patiënt mag daarna niet meer plassen. Meer patiëntinformatie vindt u op deze website bij Patiënten >> Folders >> Echografie.

 

Na het onderzoek

De uitslagen van het onderzoek zijn drie dagen na het onderzoek te raadplegen in het programma KIWI en worden per Edifact verstuurd naar uw HIS. Indien u heeft aangegeven de uitslag op papier te willen ontvangen, houdt u dan rekening met een langere doorlooptijd.