Hoe dien ik een klacht in?

Wanneer u een klacht hebt over de zorg in Meander, bespreek deze dan met de zorgverlener die u behandeld heeft. Dat gaat het snelst en geeft vaak een goede oplossing.


Terug

Klachtenfunctionaris

Komt u er met de betrokken zorgverlener(s) niet uit, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris helpt u verder en vertelt u wat de eventuele vervolgstappen zijn.

U kunt een klacht indienen op de volgende manieren:

  • Digitaal klachtenformulier; vermeld uw naam met voorletter(s) en geboortedatum van de patiĆ«nt en uw eigen mobiel- of telefoonnummer.
  • Mailen: stuur een mail naar klachten@meandermc.nl; vermeld uw naam met voorletter(s) en geboortedatum en uw eigen telefoonnummer. 
  • Schrijven: vermeld uw naam met voorletter(s) en geboortedatum en uw eigen telefoonnummer. Meander Medisch Centrum, t.a.v. klachtenfunctionaris Postbus 1502, 3800 BM  Amersfoort.

Meander Medisch Centrum heeft een klachtenregeling gebaseerd op de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).