Wachttijden

Voor een eerste bezoek op de polikliniek, een onderzoek of behandeling streven we naar een korte wachttijd. Hieronder vindt u een overzicht van de gemiddelde wachttijd in kalenderdagen.

 

Als u graag door een bepaalde specialist geholpen wilt worden, kan het zijn dat de wachttijd voor die specialist afwijkt van het gemiddelde. Ook voor sommige specifieke aandoeningen of ingrepen kan een afwijkende wachttijd gelden. Wilt u zo snel mogelijk geholpen worden, vraag dan naar de specialist met de kortste wachttijd. Spoedgevallen plannen we eerder in. 

 

Wachtlijstbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken.

 

Peildatum: 1 februari 2019

 

* in dagen

  Toegangstijd polikliniek* Verwachte wachttijd behandeling (dag/klinisch)* Verwachte wachttijd diagnostiek*
       
Cardiologie 7    
- Dotterbehandeling   5  
Chirurgie algemeen 7    
- Vaatchirurgie 7    
- Gastro-enterologie 7    
- Mammapoli 0    
- Oncologie 7    
- Galblaasverwijdering   100  
- Liesbreuk   100  
- Spataderen (open behandeling)   30  

- Aneurysma

  40  
- Operatieve verwijdering borstkanker   35  
- Operatieve behandeling carotispathologie mbt doorbloeding   7  
- Operatieve verwijdering kanker dikke darm   50  
- Vaatchirurgische behandeling ivm PAOD   50  
Dermatologie 15    
Spataderen (endovasculair)   35  
Gastro-enterologie algemeen
(maag-, darm-, leverarts)
63    
- Gastroscopie     22
Gynaecologie algemeen 21    
- Oncologie 21    
- Infertiliteit 55    
- Incontinentie vrouw 28    
- Sterilisatie vrouw   21  
- Operatieve behandeling ovariumkanker   14  
- Operatieve behandeling stressincontinentie   42  
- Baarmoederverwijdering   40  
Interne geneeskunde algemeen 35    
- Endocrinologie 29    
- Nefrologie 34    
- Hematologie 43    
- Oncologie 35    
Kaakchirurgie 40    
Keel-, neus- en oorheelkunde 7    
- Neus- en/of keelamandelen   30  
- Neustussenschot   42  
- Middenoorbeluchtingsbuisjes   30  
Kindergeneeskunde algemeen 34    
- Poepplaspoli 11    
- Luchtwegspreekuur 40    
- Obesitas 54    
- Allergiepoli 41    
- Eetstoornissen 29    
Klinische geriatrie 34    
Longziekten 7    
Neurochirurgie 55    
- Hernia   40  
Neurologie 20    
Oogheelkunde 10    
- Staaroperatie   10  
Orthopedie 7    
- Totale heup operatie   70  
- Kijkoperatie knie   21  
- Totale knie operatie   70  
- Meniscus   21  
Pijnbestrijding / anesthesiologie 28    
Plastische chirurgie 25    
- Borstvergroting   100  
- Buikwandcorrectie   100  
- Dupuytren   70  
- Carpaal tunnel syndroom   15  
- Borstverkleining   100  
- Neurolyse perifere zenuw   100  
Psychiatrie 49    
Reumatologie 27    
Revalidatie 59    
Urologie 40    
- Sterilisatie man   90  
- Prostaatoperatie / prostaatcarcinoom   100  
- Blaasverwijdering / blaascarcinoom   30  
Radiologie      
- MRI scan      
  . MRI rug     18
  . MRI mam     30
  . MRI knie     25
  . MRI hersenen     17
  . MRI nek     20
- CT scan      
  . CT colonografie     18
  . CT thorax     50
  . CT abdomen     50
  . CT cardiac     17