Wachttijden

Voor een eerste bezoek op de polikliniek, een onderzoek of behandeling streven we naar een korte wachttijd. Hieronder vindt u een overzicht van de gemiddelde wachttijd in kalenderdagen.

 

Als u graag door een bepaalde specialist geholpen wilt worden, kan het zijn dat de wachttijd voor die specialist afwijkt van het gemiddelde. Ook voor sommige specifieke aandoeningen of ingrepen kan een afwijkende wachttijd gelden. Wilt u zo snel mogelijk geholpen worden, vraag dan naar de specialist met de kortste wachttijd. Spoedgevallen plannen we eerder in. 

 

Wachtlijstbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken.

 

Peildatum: 1 juli 2019

 

* in dagen

  Toegangstijd polikliniek* Verwachte wachttijd behandeling (dag/klinisch)* Verwachte wachttijd diagnostiek*
       
Cardiologie 7    
- Dotterbehandeling   5  
Chirurgie algemeen 7    
- Vaatchirurgie 7    
- Gastro-enterologie 7    
- Mammapoli 0    
- Oncologie 7    
- Galblaasverwijdering   60  
- Liesbreuk   50  
- Spataderen (open behandeling)   28  

- Aneurysma

  28  
- Operatieve verwijdering borstkanker   7  
- Operatieve behandeling carotispathologie mbt doorbloeding   21  
- Operatieve verwijdering kanker dikke darm   25  
- Vaatchirurgische behandeling ivm PAOD   60  
Dermatologie 21    
Spataderen (endovasculair)   26  
Gastro-enterologie algemeen
(maag-, darm-, leverarts)
92    
- Gastroscopie     15
Gynaecologie algemeen 28    
- Oncologie 14    
- Infertiliteit 61    
- Incontinentie vrouw 28    
- Sterilisatie vrouw   14  
- Operatieve behandeling ovariumkanker   21  
- Operatieve behandeling stressincontinentie   28  
- Baarmoederverwijdering   28  
Interne geneeskunde algemeen 32    
- Endocrinologie 92    
- Nefrologie 92    
- Hematologie 92    
- Oncologie 60    
Kaakchirurgie 10    
Keel-, neus- en oorheelkunde 7    
- Neus- en/of keelamandelen   20  
- Neustussenschot   60  
- Middenoorbeluchtingsbuisjes   20  
Kindergeneeskunde algemeen 24    
- Poepplaspoli 20    
- Luchtwegspreekuur 20    
- Obesitas 53    
- Allergiepoli 47    
- Eetstoornissen 28    
Klinische geriatrie 11    
Longziekten 28    
Neurochirurgie 21    
- Hernia   56  
Neurologie 29    
Oogheelkunde 10    
- Staaroperatie   56  
Orthopedie 9    
- Totale heup operatie   42  
- Kijkoperatie knie   14  
- Totale knie operatie   42  
- Meniscus   14  
Pijnbestrijding / anesthesiologie 30    
Plastische chirurgie 40    
- Borstvergroting   90  
- Buikwandcorrectie   90  
- Dupuytren   30  
- Carpaal tunnel syndroom   30  
- Borstverkleining   90  
- Neurolyse perifere zenuw   30  
Psychiatrie 49    
Reumatologie 33    
Revalidatie 40    
Urologie 28    
- Sterilisatie man   60  
- Prostaatoperatie / prostaatcarcinoom   60  
- Blaasverwijdering / blaascarcinoom   -  
Radiologie      
- MRI scan      
  . MRI rug     10
  . MRI mammo     20
  . MRI knie     21
  . MRI hersenen     20
  . MRI nek     16
- CT scan      
  . CT colonografie     15
  . CT thorax     36
  . CT abdomen     53
  . CT cardiac     22