Wachttijden

Voor een eerste bezoek op de polikliniek, een onderzoek of behandeling streven we naar een korte wachttijd. Hieronder vindt u een overzicht van de gemiddelde wachttijd in kalenderdagen.

 

Als u graag door een bepaalde specialist geholpen wilt worden, kan het zijn dat de wachttijd voor die specialist afwijkt van het gemiddelde. Ook voor sommige specifieke aandoeningen of ingrepen kan een afwijkende wachttijd gelden. Wilt u zo snel mogelijk geholpen worden, vraag dan naar de specialist met de kortste wachttijd. Spoedgevallen plannen we eerder in. 

 

Wachtlijstbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken.

 

Peildatum: 1 mei 2019

 

* in dagen

  Toegangstijd polikliniek* Verwachte wachttijd behandeling (dag/klinisch)* Verwachte wachttijd diagnostiek*
       
Cardiologie 5    
- Dotterbehandeling   5  
Chirurgie algemeen 7    
- Vaatchirurgie 7    
- Gastro-enterologie 7    
- Mammapoli 0    
- Oncologie 7    
- Galblaasverwijdering   90  
- Liesbreuk   60  
- Spataderen (open behandeling)   60  

- Aneurysma

  21  
- Operatieve verwijdering borstkanker   21  
- Operatieve behandeling carotispathologie mbt doorbloeding   7  
- Operatieve verwijdering kanker dikke darm   28  
- Vaatchirurgische behandeling ivm PAOD      
Dermatologie 27    
Spataderen (endovasculair)   26  
Gastro-enterologie algemeen
(maag-, darm-, leverarts)
92    
- Gastroscopie     20
Gynaecologie algemeen 28    
- Oncologie 14    
- Infertiliteit 77    
- Incontinentie vrouw 50    
- Sterilisatie vrouw   21  
- Operatieve behandeling ovariumkanker   14  
- Operatieve behandeling stressincontinentie   28  
- Baarmoederverwijdering   28  
Interne geneeskunde algemeen 92    
- Endocrinologie 92    
- Nefrologie 92    
- Hematologie 92    
- Oncologie 53    
Kaakchirurgie 10    
Keel-, neus- en oorheelkunde 21    
- Neus- en/of keelamandelen   28  
- Neustussenschot   28  
- Middenoorbeluchtingsbuisjes   28  
Kindergeneeskunde algemeen 29    
- Poepplaspoli 50    
- Luchtwegspreekuur 32    
- Obesitas 55    
- Allergiepoli 63    
- Eetstoornissen 79    
Klinische geriatrie 1    
Longziekten 14    
Neurochirurgie 14    
- Hernia   56  
Neurologie 10    
Oogheelkunde 10    
- Staaroperatie   12  
Orthopedie 14    
- Totale heup operatie   70  
- Kijkoperatie knie   14  
- Totale knie operatie   70  
- Meniscus   14  
Pijnbestrijding / anesthesiologie 28    
Plastische chirurgie 30    
- Borstvergroting   -  
- Buikwandcorrectie   60  
- Dupuytren   40  
- Carpaal tunnel syndroom   30  
- Borstverkleining   60  
- Neurolyse perifere zenuw   30  
Psychiatrie 49    
Reumatologie 29    
Revalidatie 59    
Urologie 28    
- Sterilisatie man   90  
- Prostaatoperatie / prostaatcarcinoom   100  
- Blaasverwijdering / blaascarcinoom   -  
Radiologie      
- MRI scan      
  . MRI rug     10
  . MRI mammo     10
  . MRI knie     18
  . MRI hersenen     7
  . MRI nek     11
- CT scan      
  . CT colonografie     11
  . CT thorax     53
  . CT abdomen     53
  . CT cardiac     38