Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Leden Cliëntenraad Meander Medisch Centrum

Leden van de Cliëntenraad zijn woonachtig binnen het verzorgingsgebied van Meander Medisch Centrum.
Vanuit verschillende opleidingen en achtergronden, zoals zorg, financieel, ICT, gastvrijheid en communicatie leveren wij onze expertise. Op deze pagina stellen zij zich aan u voor.

 

W. (Walter) van der Ploeg (voorzitter)

Woonplaats: Amersfoort

Bij de Cliëntenraad sinds: 2019

 

“Medezeggenschap vind ik belangrijk, niet alleen voor medewerkers, maar ook voor cliënten. In mijn dagelijks werk begeleid ik in de rol van senior adviseur en trainer organisaties in het kader van medezeggenschap: meestal ondernemingsraden, daarnaast ook directie & HR en cliëntenraden. 
Naast mijn werk als ‘passant’ bij diverse organisaties zoek ik graag voor een organisatie verdieping en een duurzame bijdrage aan organisatiebeleid. Daarom spreekt het mij enorm aan om in mijn woonplaats (sinds 1989 ben ik Amersfoorter) namens cliënten belangen te helpen behartigen binnen een toonaangevende ziekenhuisorganisatie. Ik vind het belangrijk dat het perspectief van cliënten gezien en gehoord wordt, zowel rondom de dagelijkse gang van zaken als bij processen van beleids- en besluitvorming door de Raad van Bestuur. Graag lever ik daar een betekenisvolle bijdrage aan.”
 

 

portret Linda van der EijckL.S. (Linda) van der Eijck

Woonplaats: Amersfoort
Bij de Cliëntenraad sinds: 2019

 

"Sinds negen jaar werk ik in de gemeente Amersfoort waar ik sinds zeven jaar ook woon. Ik zet mij graag in als bestuurlijk vrijwilliger en als dat dan kan op het belangrijke terrein van de gezondheidszorg, is dat des te dankbaarder werk. Mijn specifieke belangstelling gaat daarbij uit naar de digitalisering van de zorg en dan met name de aandacht voor de aansluiting met patiënten en hun familie. ICT kan een heel handig hulpmiddel zijn, maar het gegeven dat de zorg om mensen draait, mag nooit uit het oog verloren raken."

 

 

 

 

Portret Willy HeuvelingW. (Willy) Heuveling
Woonplaats: Bunschoten-Spakenburg
Bij de Cliëntenraad sinds: 2019

 

“Voor de inwoners van Bunschoten-Spakenburg is Meander 'ons' ziekenhuis. Ik wil een bijdrage leveren om de belangen van de cliënt te behartigen. De Cliëntenraad kijkt naar het beleid van de organisatie, de kwaliteit en patiëntveiligheid in de zorg. Ik ben werkzaam geweest in de gezondheidszorg en het onderwijs. In beide beroepen heb ik gemerkt hoe belangrijk communicatie is. Informatie verkrijgen, begrijpen en toepassen hebben invloed op de gezondheid. Met de themagroep gezondheidsvaardigheden wil ik mij inzetten om de informatie toegankelijker en eenvoudiger te maken."


 

 

 

P.J.J. (Perry) Hierck
Woonplaats: Amersfoort
Bij de Cliëntenraad sinds: 2014

 

“In 1993 ben ik met mijn gezin in Amersfoort komen wonen. Ik heb sinds enige jaren als zelfstandig ondernemer een adviespraktijk in de ouderenzorg. Hier ontwikkel ik een digitaal platform voor mantelzorg. Daarnaast voer ik inspecties uit op het gebied van kwaliteit en milieu in de industriële sector. Ik wil mijn 30 jaar ervaring vooral inzetten vanuit mijn brede maatschappelijke betrokkenheid.”

 

 





I.G.A.M. (Ingrid) Kalkhoven
Woonplaats: Amersfoort
Bij de Cliëntenraad sinds: 2015

 

“Ik ben geboren in het St Elizabeth toen het nog aan de St Andriesstraat zat. Ik ben zelf patiënt in Meander Medisch Centrum en heb als mantelzorger van mijn inmiddels overleden ouders veel ervaring opgedaan met zorginstellingen in Amersfoort. Daarnaast heb ik ruime werkervaring binnen de overheid. Ik draag graag mijn steentje bij aan het verbeteren van de zorg voor de patiënt, maar hoop ook bij te dragen om Meander voor familie en andere bezoekers nog aangenamer te maken.”

 


 


 

R.P. (Rosemarie) Becker
Woonplaats: Bilthoven
Bij de Cliëntenraad sinds: 2016

 

“Ik ben sinds de zomer van 2016 als lid van de Cliëntenraad in touw voor de cliënten van Meander Medisch Centrum. Aandachtspunten voor mij zijn de mate van tevredenheid bij huidige en toekomstige cliënten en het inzetten voor personen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Door mijn achtergrond in talrijke banen in de gezondheidszorg, als laatste bij een zorgverzekeraar, hoop ik een positieve bijdrage te kunnen leveren. Ik hoop dat u mij weet te vinden als u vragen of opmerkingen heeft.”

 



 

 

J.H.(Joke) van der Stelt-Mom

Woonplaats: Hoogland

Bij de Cliëntenraad sinds: 2016

 

“Ik heb gewerkt bij een bankverzekeraar als managementassistente en secretarieel ondersteuner voor de Raad van Bestuur, Secretaris en Raad van Commissarissen. Mijn jarenlange werkervaring binnen deze bestuurlijke omgeving en mijn belangstelling om me als vrijwilliger in te zetten in de gezondheidssector, vormden een goede basis voor een benoeming in de Cliëntenraad van Meander Medisch Centrum.

Ik ben lid van de werkgroep Cliënt- en Patiënttevredenheid en zet me in voor het thema Beperkte Gezondheidsvaardigheden. We letten vooral op duidelijke communicatie en informatie aan de patiënt. Informatie in woord, geschrift en in alle vormen van digitale uitingen moet toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht leeftijd, vaardigheden en achtergrond. Dit is belangrijk, iedereen moet de informatie begrijpen. Ik ben trots op ons ziekenhuis met haar deskundige medewerkers die zich elke dag weer met passie inzetten voor goede zorg aan de patiënt.”

 

W.I. (Wilfrido) Alvarez

Woonplaats: Amersfoort

Bij de Cliëntenraad sinds: 2016

 

“Ik ben 58 jaar oud en woon al bijna acht jaar in Amersfoort. Ik wil graag lid zijn van de Cliëntenraad, omdat ik mee wil denken over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. Ook wil ik graag mijn mening en kennis over verschillende onderwerpen delen. Daarnaast wil ik een bijdrage leveren aan een betere toekomst voor kwetsbare groepen. Persoonlijk heb ik medezeggenschap altijd belangrijk gevonden. Toen ik de advertentie zag staan van de Cliëntenraad heb ik dan ook geen moment getwijfeld om deze mooie organisatie, die ik als patiënt heb mogen meemaken, te (onder)steunen in haar doelstellingen. Ik vind het belangrijk om bij alles wat een zorgaanbieder doet, uit te gaan van wat voor de patiënt het beste is. En wat het beste is, dat kunnen we alleen te weten komen door in gesprek te gaan met die patiënt. Ik verheug me erop aan de belangen van de patiënt een steentje te kunnen bijdragen. Ik hoop binnen de Cliëntenraad de stem van de patiënt te vertegenwoordigen. Daar wil ik mij bij de Cliëntenraad sterk voor maken. Binnen de Raad ben ik voornamelijk actief binnen de werkgroep Organisatie en themagroep Gezondheidsvaardigheden.”

 

L.A.M. (Leonie) Birch Bloks

Woonplaats: Amersfoort

Bij de Cliëntenraad sinds: 2016

 

“Ik werk op dit moment als ambulant behandelaar in een GGZ in Amsterdam. Ik heb ruime ervaring als behandelaar, manager, beleidsmaker en gezondheidswetenschapper in alle takken van de gezondheidszorg. De ambitie van Meander, om elke dag de beste zorg te leveren, klantvriendelijk, deskundig en betrouwbaar te zijn is ook mijn zorg. Door mijn deskundigheid in te kunnen zetten, denk ik hier aan bij te kunnen dragen.”