Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Vasculaire geneeskunde

Patiënten met hart- en vaatziekten, of met risicofactoren voor het krijgen van dergelijke aandoeningen, zijn gebaat bij een aanpak, die gericht is op vermindering van het totale risico om een nieuwe ziekte aan hart en vaten te ontwikkelen. Voor deze aanpak zet Meander Medisch Centrum een combinatie van relevante onderzoeken en behandelingen in.

Binnen de polikliniek Vasculaire Geneeskunde/Endocrinologie ondergaat de patiënt deze onderzoeken op twee halve dagdelen (totale duur op de afdeling is 3-4 uur). Afhankelijk van de reden van verwijzing omvat het programma een consult bij een diabetesverpleegkundige, physician assistant of arts, lichamelijk onderzoek, enkelarmindex, 24-uursbloeddrukmeting, ECG, bloed prikken, urineonderzoek en een echo van de buik.

Na twee weken krijgt de patiënt een uitslaggesprek met advies voor behandeling, zonodig aangevuld met een consult bij de diëtiste. De verwijzer kan verzoeken om de behandeling poliklinisch in te stellen; zo niet, dan wordt de uitslag met het advies schriftelijk aan de verwijzer medegedeeld, zodat deze de vervolgbehandeling kan begeleiden.


Afdelingen / Specialismen
Interne geneeskunde
 
Specialisten / zorgverleners
Dijkhorst-Oei (L.T.)
Eelkman Rooda (S.J.)
Luik (P.T.)
Mol, (G.C.)
Oldenburg - Ligtenberg (P.C.)
Spreekuren