Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Geestelijke verzorging

Opname in het ziekenhuis kan allerlei gevoelens en vragen oproepen. Daarover praten met iemand kan ruimte geven en u helpen om uw eigen weg te gaan.
Geestelijk verzorgers zijn deskundig in het omgaan met levensvragen, zingeving en ethische afwegingen.
In Meander Medisch Centrum is geestelijke verzorging een wezenlijk onderdeel van goede zorg.

Voor wie?
Geestelijk verzorgers zijn er voor alle patiënten van Meander Medisch Centrum. Ook familieleden kunnen een beroep doen op een geestelijk verzorger.

Wat doen wij?
Wij maken graag tijd voor u om met u stil te staan bij wat u overkomt en wat u bezig houdt.
We helpen met het ordenen van uw gedachten, zoals: wat is op dit moment echt belangrijk voor mij? In een gesprek proberen wij uw ervaringen te plaatsen binnen uw eigen levensverhaal. Zo mogelijk zoeken wij ook naar wat u kracht en inspiratie kan geven. Geestelijk verzorgers hebben een beroepsgeheim. Wat u ons vertelt, blijft vertrouwelijk.

Naast gesprekken kunnen wij patiënten en hun naasten ook bijstaan met rituelen en sacramenten, bij de geboorte, tijdens het leven en bij het sterven.
 

Wie zijn de geestelijk verzorgers?
Alle geestelijk verzorgers zijn universitair opgeleid op het gebied van filosofie, religie en ethiek. Dit maakt dat we kunnen inspelen op verschillende levensbeschouwingen en achtergronden. Hier ziet u wie wij zijn.
Heeft u een specifieke vraag op religieus gebied, dan kunnen wij contact leggen met geestelijken of instanties in Amersfoort en omgeving

Hoe kunt u ons bereiken?
Aan elke afdeling is een geestelijk verzorger verbonden. Via de arts of verpleegkundige kunt u vragen contact te leggen. In noodsituaties zijn wij ook buiten kantooruren bereikbaar.

U kunt ons ook zelf bereiken via het algemene telefoonnummer van het ziekenhuis: 033 – 850 5050. Vraagt u naar de afdeling Geestelijke Verzorging.  
Ook via de polikliniek kunt een afspraak maken met een geestelijk verzorger.