Expertisecentrum voor Radionucliden

Behandeling van botuitzaaiingen met Rhenium-188-HEDP


De afdeling Nucleaire Geneeskunde van Meander Medisch Centrum is een expertisecentrum voor de behandeling van botmetastasen (botuitzaaiingen) met radionucliden, specifiek met het middel Rhenium-188-HEDP. Hiermee is Meander Medisch Centrum het enige ziekenhuis in Nederland dat patiënten met dit middel behandelt en het enige ziekenhuis in Europa dat Rhenium-188-HEDP voor patiënten met botuitzaaiingen produceert.

 

Meander Medisch Centrum start samen met Cancer Center Amsterdam (VUmc) een landelijk onderzoek waarin het effect van Rhenium-188-HEDP wordt vergeleken met Radium-223-chloride. Zorgverzekeraars (CZ, Zilveren Kruis, Menzis en VGZ) financieren dit Radium-Rhenium onderzoek. Lees meer over dit Rhenium / Radium onderzoek.

Hoe werkt Rhenium-188-HEDP?
Rhenium-188-HEDP is geneesmiddel dat de straling heel precies in de botmetastasen (uitzaaiingen in het bot) brengt. Daardoor worden alleen de uitzaaiingen bestraald en is de stralingsbelasting voor andere lichaamsdelen zo laag mogelijk. Door de straling worden de kankercellen in het bot kapot gemaakt.

 

 

De toediening van het pijnstillende rhenium is weinig belastend voor de patiënt en gaat via een infuus.  


 

Met behulp van een total body scan op de SPECT-CT worden driedimensionale beelden van het lichaam gemaakt.


Nucleair geneeskundige dr. John de Klerk, bekijkt aan de hand van de foto’s of het rhenium goed op zijn plaats is gekomen.

 

Voor wie is Rhenium-188-HEDP?
Rhenium-188-HEDP kan worden toegepast bij alle patiënten bij wie botmetastasen met een botscan zijn aangetoond. Deze komen vaak voor bij mensen met prostaatkanker, maar ook bijvoorbeeld bij long- en borstkanker. De behandelend arts bepaalt samen met de patiënt de beste behandeling voor botuitzaaiingen en kan de patiënt doorverwijzen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde voor de behandeling met het radioactieve geneesmiddel.

Zijn er alternatieven voor Rhenium-188-HEDP?
Er zijn verschillende alternatieve radioactieve geneesmiddelen die gebruikt kunnen worden voor de behandeling van botmetastasen, zoals Samarium-153-EDTMP (Quadramet ®) en Radium-223-chloride (Xofigo®). De gebruikte middelen kunnen verschillen in kenmerken van straling die ze produceren, maar werken in principe hetzelfde: botmetastasen worden heel specifiek in het lichaam bestraald met een radioactieve stof. Rhenium-188-HEPD heeft door de hoogenergetische bètastraling het beste doordringende vermogen en is daardoor ook geschikt voor grotere botuitzaaiingen.

 


In het laboratorium wordt onder steriele omstandigheden de radioactieve rhenium uit de generator (witte deksel links) gewonnen.

 

Hoe wordt Rhenium-188-HEDP gemaakt?
De ziekenhuisapotheek van Meander Medisch Centrum heeft als enige in Nederland een Rheniumgenerator, waardoor dit middel zelf gemaakt kan worden. Door zelf het stralende middel Rhenium-188 te koppelen aan het botzoekende middel HEDP, ontstaat het geneesmiddel Rhenium-188-HEDP dat heel specifiek botuitzaaiingen bestraalt.

Voordat Rhenium-188-HEDP wordt toegediend, wordt uitgebreid in het laboratorium gecontroleerd of het middel voldoet aan alle kwaliteitseisen. Voor het maken van radioactieve geneesmiddelen heeft de ziekenhuisapotheek van Meander Medisch Centrum van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een GMP (Good Manufacturing Practice) keurmerk ontvangen. Dit garandeert de kwaliteit en de zelfstandigheid om dit middel te produceren.

 

Proefschrift
Op 25 januari 2017 is Rogier Lange, ziekenhuisapotheker in Meander Medisch Centrum, aan de Vrije Universiteit te Amsterdam gepromoveerd op het proefschrift "Pharmaceutical development, preclinical research and clinical application of the bone-targeting therapeutic radiopharmaceutical rhenium-188-HEDP". Hierin worden onder andere het gehele ontwikkelingstraject en de klinische resultaten van de toepassing van rhenium-188-HEDP beschreven. Een van de conclusies is dat een enkele injectie leidt tot een gemiddelde respons op pijn en kwaliteit van leven van bijna 70%, die minimaal 8 weken aanhoudt en waarbij de bijwerkingen mild en voorbijgaand zijn.

 

Lees het volledige proefschrift van ziekenhuisapotheker Rogier Lange.


Landelijke deskundigheid
Door een bundeling van krachten en expertise van zorgverleners rondom botmetastasen is Meander Medisch Centrum een expertisecentrum voor de behandeling van botmetastasen. De afdeling Nucleaire Geneeskunde is gespecialiseerd in het behandelen van botmetastasen met radioactieve geneesmiddelen, de ziekenhuisapotheek is gespecialiseerd in het produceren van deze middelen en door een samenwerking van de oncologen, urologen, nucleair-geneeskundigen en de bundeling van alle zorg rondom prostaatkanker in het Prostaatcentrum Midden-Nederland, zorgt Meander Medisch Centrum voor optimale zorg van botuitzaaiingen van kanker.

 

Samenwerking in Meander Medisch Centrum op het gebied van rhenium

Onderzoek naar verbetering van prostaatkankerbehandeling

Meander Medisch Centrum voert in Nederland studies uit met Rhenium-188-HEDP in combinatie met chemotherapie, om te onderzoeken of de behandeling van prostaatkanker verder verbeterd kan worden. Deze studies worden samen gedaan met het VUMC te Amsterdam, Tergooi ziekenhuis in Hilversum, Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp en het St Jansdal in Harderwijk.

 

Bekijk voor meer informatie over dit onderzoek de uitzending van 'Altijd Wat' op NCRV-televisie op 22 juli 2014.

 

Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070