Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Ergotherapie

De ergotherapeuten van Meander Medisch Centrum begeleiden patiënten die door een aandoening of ongeluk beperkingen ondervinden in het dagelijks leven.

Doel
Ergotherapie heeft als doel de patiënt weer zo optimaal mogelijk te laten functioneren op het gebied van wonen, werken en vrijetijdsbesteding.Op basis van uw mogelijkheden en beperkingen, stelt de ergotherapeut samen met u een behandelplan op.

Therapiemogelijkheden
De ergotherapeut pakt de activiteiten die problemen opleveren en die voor u belangrijk zijn zo praktisch mogelijk aan. Om de gewenste zelfstandigheid in het functioneren (weer) mogelijk te maken, biedt ergotherapie de volgende mogelijkheden:

  • ‘Anders’ leren handelen
  • Opnieuw aanleren van handelingen
  • Zoeken naar en leren hanteren van hulpmiddelen op allerlei gebieden
  • Instructie en informatie geven aan personen die bij de patiënt en zijn problemen betrokken zijn.


In principe kan elke handeling op het gebied van werk, ontspanning en/of zelfredzaamheid als therapiemiddel gebruikt worden. Er is bij de behandeling niet alleen aandacht voor het lichamelijke, maar ook voor de psyche, de omgeving en het gedrag van de patiënt.
 


Waar?
De ergotherapeuten van Meander Medisch Centrum zijn werkzaam in Amersfoort.  Organisatorisch vallen zij onder de zorgeenheid Revalidatiegeneeskunde.

Verwijzing
De ergotherapeuten van Meander Medisch Centrum behandelen alleen patiënten die door een specialist van Meander doorverwezen worden. Mensen die een verwijzing van de huisarts krijgen, kunnen terecht bij de extramurale ergotherapie van verpleeghuizen of particuliere praktijken in de regio Amersfoort

Snel naar