Wachttijden

Voor een eerste bezoek op de polikliniek, een onderzoek of behandeling streven we naar een korte wachttijd. Hieronder vindt u een overzicht van de gemiddelde wachttijd in kalenderdagen.

 

Als u graag door een bepaalde specialist geholpen wilt worden, kan het zijn dat de wachttijd voor die specialist afwijkt van het gemiddelde. Ook voor sommige specifieke aandoeningen of ingrepen kan een afwijkende wachttijd gelden. Wilt u zo snel mogelijk geholpen worden, vraag dan naar de specialist met de kortste wachttijd. Spoedgevallen plannen we eerder in. 

 

Wachtlijstbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken.

 

Peildatum: 1 november 2019

 

* in dagen

  Toegangstijd polikliniek* Verwachte wachttijd behandeling (dag/klinisch)* Verwachte wachttijd diagnostiek*
       
Cardiologie 7    
- Dotterbehandeling   5  
Chirurgie algemeen 7    
- Vaatchirurgie 7    
- Gastro-enterologie 7    
- Mammapoli 0    
- Oncologie 7    
- Galblaasverwijdering   100  
- Liesbreuk   100  
- Spataderen (open behandeling)   42  

- Aneurysma

  21  
- Operatieve verwijdering borstkanker   21  
- Operatieve behandeling carotispathologie mbt doorbloeding   7  
- Operatieve verwijdering kanker dikke darm   28  
- Vaatchirurgische behandeling ivm PAOD   30  
Dermatologie 40    
Spataderen (endovasculair)   38  
Gastro-enterologie algemeen
(maag-, darm-, leverarts)
92    
- Gastroscopie     22
Gynaecologie algemeen 21    
- Oncologie 14    
- Infertiliteit 35    
- Incontinentie vrouw 28    
- Sterilisatie vrouw   14  
- Operatieve behandeling ovariumkanker   14  
- Operatieve behandeling stressincontinentie   28  
- Baarmoederverwijdering   28  
Interne geneeskunde algemeen 29    
- Endocrinologie 39    
- Nefrologie 24    
- Hematologie 43    
- Oncologie 21    
Kaakchirurgie 10    
Keel-, neus- en oorheelkunde 7    
- Neus- en/of keelamandelen   14  
- Neustussenschot   42  
- Middenoorbeluchtingsbuisjes   14  
Kindergeneeskunde algemeen 15    
- Poepplaspoli 13    
- Luchtwegspreekuur 43    
- Obesitas 74    
- Allergiepoli 47    
- Eetstoornissen 21    
Klinische geriatrie 38    
Longziekten 28    
Neurochirurgie 15    
- Hernia   56  
Neurologie 40    
Oogheelkunde 10    
- Staaroperatie   14  
Orthopedie 32    
- Totale heup operatie   42  
- Kijkoperatie knie   14  
- Totale knie operatie   42  
- Meniscus   14  
Pijnbestrijding / anesthesiologie 40    
Plastische chirurgie 28    
- Borstvergroting   70  
- Buikwandcorrectie   70  
- Dupuytren   60  
- Carpaal tunnel syndroom   60  
- Borstverkleining   70  
- Neurolyse perifere zenuw   70  
Psychiatrie 49    
Reumatologie 41    
Revalidatie 40    
Urologie 28    
- Sterilisatie man   35  
- Prostaatoperatie / prostaatcarcinoom   35  
- Blaasverwijdering / blaascarcinoom   -  
Radiologie      
- MRI scan      
  . MRI rug     27
  . MRI mammo     27
  . MRI knie     25
  . MRI hersenen     20
  . MRI nek     15
- CT scan      
  . CT colonografie     20
  . CT thorax     49
  . CT abdomen     49
  . CT cardiac     17