Wachttijden

Voor een eerste bezoek op de polikliniek, een onderzoek of behandeling streven we naar een korte wachttijd. Hieronder vindt u een overzicht van de gemiddelde wachttijd in kalenderdagen.

 

Als u graag door een bepaalde specialist geholpen wilt worden, kan het zijn dat de wachttijd voor die specialist afwijkt van het gemiddelde. Ook voor sommige specifieke aandoeningen of ingrepen kan een afwijkende wachttijd gelden. Wilt u zo snel mogelijk geholpen worden, vraag dan naar de specialist met de kortste wachttijd. Spoedgevallen plannen we eerder in. 

 

Wachtlijstbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken.

 

Peildatum: 1 februari 2020

 

* in dagen

  Toegangstijd polikliniek* Verwachte wachttijd behandeling (dag/klinisch)* Verwachte wachttijd diagnostiek*
       
Cardiologie 14    
- Dotterbehandeling   5  
Chirurgie algemeen 7    
- Vaatchirurgie 7    
- Gastro-enterologie 7    
- Mammapoli 0    
- Oncologie 7    
- Galblaasverwijdering   90  
- Liesbreuk   90  
- Spataderen (open behandeling)   60  

- Aneurysma

  21  
- Operatieve verwijdering borstkanker   35  
- Operatieve behandeling carotispathologie mbt doorbloeding   14  
- Operatieve verwijdering kanker dikke darm   35  
- Vaatchirurgische behandeling ivm PAOD   60  
Dermatologie 26    
Spataderen (endovasculair)   34  
Gastro-enterologie algemeen
(maag-, darm-, leverarts)
37    
- Gastroscopie     34
Gynaecologie algemeen 40    
- Oncologie 14    
- Infertiliteit 35    
- Incontinentie vrouw 28    
- Sterilisatie vrouw   21  
- Operatieve behandeling ovariumkanker   28  
- Operatieve behandeling stressincontinentie   42  
- Baarmoederverwijdering   42  
Interne geneeskunde algemeen 44    
- Endocrinologie 15    
- Nefrologie 27    
- Hematologie 26    
- Oncologie 14    
Kaakchirurgie 40    
Keel-, neus- en oorheelkunde 24    
- Neus- en/of keelamandelen   14  
- Neustussenschot   42  
- Middenoorbeluchtingsbuisjes   14  
Kindergeneeskunde algemeen 18    
- Poepplaspoli 13    
- Luchtwegspreekuur 39    
- Obesitas 54    
- Allergiepoli 75    
- Eetstoornissen 35    
Klinische geriatrie 64    
Longziekten 42    
Neurochirurgie 15    
- Hernia   56  
Neurologie 27    
Oogheelkunde 5    
- Staaroperatie   5  
Orthopedie 20    
- Totale heup operatie   63  
- Kijkoperatie knie   21  
- Totale knie operatie   63  
- Meniscus   21  
Pijnbestrijding / anesthesiologie 28    
Plastische chirurgie 25    
- Borstvergroting   90  
- Buikwandcorrectie   90  
- Dupuytren   60  
- Carpaal tunnel syndroom   60  
- Borstverkleining   90  
- Neurolyse perifere zenuw   60  
Psychiatrie 49    
Reumatologie 41    
Revalidatie 60    
Urologie 40    
- Sterilisatie man   35  
- Prostaatoperatie / prostaatcarcinoom   30  
- Blaasverwijdering / blaascarcinoom   -  
Radiologie      
- MRI scan      
  . MRI rug     24
  . MRI mammo     37
  . MRI knie     30
  . MRI hersenen     33
  . MRI nek     27
- CT scan      
  . CT colonografie     16
  . CT thorax     22
  . CT abdomen     24
  . CT cardiac     36
  . CT coronair     16