Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Bestuurlijke fusie Meander Medisch Centrum en Tergooi van de baan

De mogelijke bestuurlijke fusie tussen Meander Medisch Centrum en Tergooi gaat niet door. De ziekenhuizen hebben besloten de fusiegesprekken te beëindigen. Er is op dit moment onvoldoende draagvlak voor de bestuurlijke fusie. Wel wordt samenwerking op zorginhoudelijk gebied voortgezet.

 

Volgens de ziekenhuizen wordt er momenteel niet in gelijke mate perspectief gezien in de meerwaarde van de bestuurlijke fusie in het huidige politiek-economische klimaat. Voor zowel bestuur als medische staven komt de voorgenomen bestuurlijke fusie daarom te vroeg.

Vorig najaar brachten de ziekenhuizen een gezamenlijke regiovisie naar buiten. Deze is van meet af aan het vertrekpunt geweest voor de gesprekken over een mogelijke bestuurlijke fusie. In de regiovisie beschrijven Meander en Tergooi hoe ze gezamenlijk de zorg in de regio Gooi, Eemland en Vechtstreek op de lange termijn willen garanderen. De ziekenhuizen onderschrijven de regiovisie nog steeds.

Uit de intensieve gesprekken tussen de ziekenhuizen van de afgelopen periode is gebleken dat er op medisch -inhoudelijke vlakken mogelijkheden en ambities zijn om samen te werken en de zorg in de regio door samenwerking te verbeteren. Gedacht wordt onder meer aan de zorg bij borstkanker en darmkanker. In de komende periode worden deze samenwerkingsopties verder uitgewerkt.
 

Informatie bijgewerkt: 9 March 2015