Oscar Groot
Internist-intensivist

“Door de oprichting van MSB Midden Nederland zijn alle medisch specialisten, zowel vrijgevestigd als in loondienst, vertegenwoordigd in één gezamenlijke organisatie. Hiermee gaan we de samenwerking met elkaar, het ziekenhuis, onze verwijzers en natuurlijk de kwaliteit en patiëntveiligheid verder verbeteren.”