Patiënttevredenheid

Hoe ervaart u, als patiënt of naaste, de kwaliteit van onze zorgverlening? Om hierachter te komen voert Meander verschillende onderzoeken uit. Met de resultaten willen wij onze zorgverlening steeds verder verbeteren.

Terug

Verbeter onze zorg voor uzelf en anderen!

Allereerst kunt u uw mening geven wanneer u in het ziekenhuis bent. Op verpleegafdelingen en poliklinieken kunt u de vraag krijgen om via het scannen van een QR-code of op een tablet een korte vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst (de afdelingsvragenlijst) gaat over hoe u de kwaliteit van de zorg op die afdeling hebt ervaren. Na het invullen van de afdelingsvragenlijst krijgt u de melding om nog een aantal algemene vragen over bijvoorbeeld onze klantbeloften in te vullen. Op de poliklinieken staan banners met een QR-code die u kunt scannen om uw ervaring met ons te delen. Deze vragen gaan bijvoorbeeld over onze klantbeloften en over het samen beslis gesprek in de spreekkamer. De resultaten worden anoniem inzichtelijk gemaakt voor Meander Medisch Centrum. Dit betekent dat de antwoorden niet gekoppeld zijn aan u als persoon. De resultaten gebruiken wij om onze zorg voor u en anderen steeds beter te maken. U heeft ons vorig jaar (2022) het rapportcijfer 8,6 gegeven.

Meander digitaal klantenpanel

Ook vanuit huis kunt u uw mening geven, bijvoorbeeld door lid te worden van ons klantenpanel. Wij vragen (ex-)patiënten graag om hun mening te geven over verschillende onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als mantelzorg en informatieveiligheid en privacy. De uitkomsten worden gebruikt om het beleid van het ziekenhuis verder te ontwikkelen.

Deelnemers ontvangen 3 tot 4 keer per jaar een e-mail met een link naar een digitale vragenlijst. Het invullen duurt, afhankelijk van het onderwerp, ongeveer 5 tot 10 minuten. De deelnemer bepaalt elke keer zelf of de vragenlijst wordt ingevuld. Ook kan elk moment worden gestopt. Meander verwerkt de antwoorden en reacties altijd anoniem. Bij de onderzoeken koppelen wij de reacties nooit aan de naam van deelnemers. Ook delen wij persoonlijke gegevens nooit met andere organisaties of personen. De privacy is daarmee volledig beschermd.

Heeft u interesse? Meld u nu aan voor het Meander Klantenpanel.

Zorgkaart Nederland

U kunt uw beoordeling voor Meander of een zorgverlener in Meander plaatsen op Zorgkaart Nederland. Wij volgen de cijfers en reacties die op Zorgkaart Nederland verschijnen en mocht het nodig zijn dan gaan we hiermee gelijk aan de slag. Bekijk alle beoordelingen of plaats zelf een beoordeling. Dit wordt door ons zeer op prijs gesteld.

Spiegelbijeenkomsten

Jaarlijks organiseert Meander voor verschillende patiëntengroepen ‘spiegelbijeenkomsten’. Tijdens deze bijeenkomsten vertellen patiënten over hun ervaringen in Meander en luisteren zorgverleners toe. Zo horen de medewerkers van Meander rechtstreeks welke punten de patiënt positief beoordeelt en waar verbeteringen mogelijk zijn. U kunt hiervoor via het ziekenhuis worden uitgenodigd.

Andere vormen van onderzoek

Meander betrekt patiënten op nog veel meer manieren en heeft hiervoor meerdere onderzoeksinstrumenten beschikbaar. Enkele voorbeelden zijn:

  • Focusgroep: in een kleine groep geven patiënten hun mening over hoe zij tegen een bepaalde nieuwe dienst of 'zorgproduct' aankijken. Bijvoorbeeld een nieuw te bouwen afdeling: waar moet dat aan voldoen vanuit het perspectief van de patiënt en zijn naaste?
  • Interview: door middel van telefonische of mondelinge interviews kijken we hoe patiënten de zorg beleven. Bijvoorbeeld bij een heropname of in geval van een chronische ziekte.
  • Klachten: ook van klachten is veel te leren. Meander bekijkt klachten, slaat ze op en past de organisatie en de zorg waar nodig aan. Lees meer over het indienen van een klacht.

Afmelden

Wilt u niet (meer) benaderd worden voor dit onderzoek? Maak dat kenbaar via het afmeldformulier.