Mensgerichte zorg

Meander zet zich vanuit haar missie 'uw partner in gezondheid' in voor de gezondheid en het welzijn van patiënten en medewerkers en geeft hen de beste medische en mensgerichte zorg. We hebben daarom vier klantbeloften opgesteld die duidelijk maken hoe wij met onze patiënten en met elkaar omgaan. Dit is wat wij beloven: oprechte aandacht, echt contact, persoonlijke keuzes en samenwerking. Deze beloften zijn voelbaar en zichtbaar in alles wat we doen.

Terug

Dit is wat wij beloven


ECHT CONTACT

‘Zie mij’
 • Heet me welkom, groet me en maak oogcontact
 • Als je het antwoord niet weet op mijn vraag, breng me naar iemand die het wel weet
 • Maak contact met me en laat me voelen, dat je er voor mij bent

OPRECHTE AANDACHT

‘Vraag hoe het met mij gaat’
 • Kijk en luister naar mij
 • Vraag hoe het met mij gaat
 • Stel open vragen
 • Heb aandacht voor mijn spanning, angst en geluk
 • Heb respect voor mijn geloof en hoe ik in het leven sta

PERSOONLIJKE KEUZES

‘Denk mee met mij’
 • Stem samen met mij de behandeling af op mijn wensen
 • Pas de informatie en zorg aan op wat ik wil
 • Vraag of ik het goed heb begrepen
 • Vertel wat mij te wachten staat

SAMENWERKING

‘Zorg samen voor mij’
 • Betrek me in besluiten, zodat ik deze begrijp
 • Informeer je collega, zodat ik goed word geholpen en dezelfde informatie krijg
 • Als ik dat wens, betrek mijn familie of naasten bij de zorg voor mij

Hoe ervaart u onze klantbeloften?

Geef uw mening via onze vragenlijst en help de zorg voor uzelf en anderen te verbeteren.