Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit steeds verbeteren, verankeren en verantwoorden. Dat is de aanpak van Meander. Kwaliteit van zorg gaat over veel zaken: van zorgvuldige hygiëne tot duidelijke informatie, van vlotte behandeltrajecten tot veilig omgaan met medicijnen, en van goede pijnbestrijding tot gewoon lekker eten.


Terug

Kwaliteit in de praktijk

Werken aan kwaliteit is werken aan de volgende thema's. 

  • Patiëntveiligheid, onder andere via ons systeem van ‘Veilig Incident Melden’
  • Interne audits
  • Het meten en bespreken van onze kwaliteitsresultaten op allerlei terreinen.

De kwaliteit van onze zorg blijkt onder andere uit:

  • Mening en ervaringen van patiënten die systematisch onderzoeken,
  • De vergelijking van onze Kwaliteitscijfers met die van andere ziekenhuizen via de Ziekenhuishuischeck, Zorgkaart Nederland en in de ranglijsten van AD en Elsevier Magazine
  • De kwaliteitskeurmerken die Meander en bepaalde organisatie onderdelen krijgen zoals Qualicor, de certificering laboratoria en de apotheek.
  • Ons beleid voor patiëntveiligheid. 

In het Jaarbeeld 2020 van Meander Medisch Centrum zijn de ontwikkelingen en resultaten van onze kwaliteitszorg uitvoerig beschreven.


Lees meer over kwaliteit en veiligheid in Meander Medisch Centrum