Patiëntveiligheid

Meander doet er alles aan om de zorg in het ziekenhuis zo veilig mogelijk te laten verlopen. Patiëntveiligheid maakt daarom integraal deel uit van het werk van iedereen.

Terug

Veiligheid in de praktijk

Veiligheidschecklist

Meander werkt aan veilige zorg rondom operaties. Daarom werkt Meander met een uitgebreide veiligheidschecklist bij operaties die alle controles bevat rond de operatie, tijdens en vlak na de ingreep en voor het ontslag uit het ziekenhuis.

VIM: Veilig Incident Melden

Het systeem ‘Veilig Incident Melden’ (VIM) is binnen Meander op alle afdelingen ingevoerd. Na elk gemeld incident volgen onderzoek door het VIM-team en verbetermaatregelen. Hiermee leren we zo veel mogelijk van situaties die niet zijn gegaan zoals de bedoeling was en maken we de zorg veiliger.

Brandveiligheid, diefstalpreventie en rampenopvang

Veiligheid in een ziekenhuis gaat ook over zaken als brandveiligheid, diefstalpreventie of rampenopvang. Medewerker worden getraind om in situaties die afwijken goed op te treden.

Samenwerken met de patiënt

Samen met u maken wij de zorg zo veilig mogelijk. Als patiënt heeft u daar ook een belangrijke rol in want u bent ons extra paar ogen en oren!  Dus stel vragen als u iets niet begrijpt, vertel welke medicatie u gebruikt. Laat het ons weten als u een allergie heeft of zwanger bent. Vraag vooraf hoe uw operatie gaat verlopen en volg adviezen van uw zorgverlener op.

Leren van calamiteiten

In het document 'Leren van calamiteiten' leest u meer over de calamiteiten in Meander Medisch Centrum in het afgelopen jaar.