Jaarbeeld

In het Jaarverslag 2023 blikt Meander Medisch Centrum terug op het jaar waarin er weer ruimte ontstond voor het oppakken van nieuwe initiatieven om de zorg te verbeteren. 

Terug

Jaardocument 2023

In het Jaardocument 2023 blikt Meander Medisch Centrum terug op een jaar waarin weer veel is gebeurd en veel is bereikt.

Meander sluit 2023 af met een positief resultaat van € 9,6 miljoen. Hierin zitten diverse incidentele meevallers. Gedeeltelijk heeft dit te maken met vrijvallende reserveringen uit voorgaande jaren. Wanneer we deze incidentele meevallers niet meerekenen, sluiten we het jaar 2023 af met een resultaat van € 8,6 miljoen. Dit is beter dan onze jaarbegroting van € 5,8 miljoen en dat is toe te schrijven aan een gezonde bedrijfsvoering waarin kosten en opbrengsten met elkaar in evenwicht zijn. Met dit positieve resultaat versterkt Meander haar financiële positie, in lijn met de financiële resultaten in voorgaande jaren.

Ook het jaar 2024 zijn we gestart met een sluitende begroting. Om als Meander financieel gezond en toekomstbestendig te blijven, zullen we kritisch zijn op onze uitgaven in de komende jaren. Meander staat voor diverse investeringen, waaronder de vervanging van ons ZIS-EPD en ons ICT-fundament. Ook staan er diverse huisvestingsprojecten gepland, waaronder de voorbereidingen op de verhuizing van een deel van de poliklinische activiteiten vanuit locatie Baarn. Deze projecten, die de komende jaren worden geëffectueerd, leiden tot extra financiële lasten. Ook de personele en materiele kosten zijn de afgelopen jaren hard gestegen. Daarom zijn we begin 2023 gestart met een rendementsprogramma, waarmee we onszelf willen voorbereiden op deze toekomstige kostenstijgingen.

Meander is ‘partner in gezondheid’ voor patiënten, medewerkers, verwijzers en andere zorginstellingen. Het is onze maatschappelijke opdracht om voor de inwoners van onze regio betaalbare medisch specialistische zorg van betekenis te blijven bieden. Vanuit deze missie werken we ook in de komende jaren onverminderd aan een mensgerichte organisatie en duurzame oplossingen om aan de zorgvraag in onze regio te voldoen.

Raad van Bestuur

Astrid Posthouwer, voorzitter

Dietrich van Gorsel, CFO


Bekijk het Jaardocument 2023 Meander Medisch Centrum en ANBI 2023.

Eerder verschenen jaarverslagen