Letselschade

Als u vindt dat het ziekenhuis, de medewerker of de arts aansprakelijk is voor de letselschade die u hebt geleden, dan kunt u voor meer informatie terecht bij de klachtenfunctionaris.

Terug

U kunt ook bij de klachtenfunctionaris terecht wanneer u een schadeclaim wilt indienen. Deze doet geen uitspraak over de aansprakelijkheid. Dit beoordeelt MediRisk, de aansprakelijkheidsverzekeraar van het ziekenhuis. 

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen een fout en een complicatie. Een medische ingreep kan onbedoelde gevolgen hebben. Dit hoeft niet altijd te betekenen dat de zorgverlener een fout heeft gemaakt. Meander c.q. MediRisk kent een vergoeding toe als blijkt dat de betrokken zorgverlener niet juist heeft gehandeld.

In gesprek met de zorgverlener

Wij adviseren u om eerst in gesprek te gaan met de betreffende zorgverlener. Kijk voor hulp en tips op Landelijk Meldpunt Zorg of  De Letselschade Raad. Als u een schadeclaim wilt indienen, kunt u een brief schrijven aan de raad van bestuur van Meander Medisch Centrum, Postbus 1502, 3800 BM Amersfoort. 

Wat gebeurt er met mijn claim?

Bekijk voor meer informatie de website van MediRisk waarop het indienen van een claim en het verloop daarvan stap voor stap wordt uitgelegd.