Materiële schade

Tijdens uw verblijf in Meander Medisch Centrum is er schade ontstaan aan uw eigendom.
Of u bent uw eigendom kwijtgeraakt.

Terug

Wanneer komt u voor vergoeding in aanmerking?

Wij vergoeden alleen:

  • Als het voor ons duidelijk is dat ‘het ziekenhuis’ of een medewerker verantwoordelijk is voor het ontstaan van de schade of het verlies.
  • Eigendommen die u in het dagelijkse leven nodig heeft. Bijvoorbeeld uw bril, uw gehoorapparaat of uw gebitsprothese. Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of beschadiging van waardevolle spullen, zoals sieraden. Laat geld en waardevolle spullen (laptop, telefoon) daarom thuis.
  • Als de schade niet ergens anders door u te verhalen is. Het is in Nederland gebruikelijk de materiële schade eerst bij de eigen verzekering te verhalen. Dat betekent dat u de rekening voor bijvoorbeeld een nieuw gehoorapparaat of bril eerst indient bij uw zorgverzekering. Een kopie van de brief van uw verzekeraar (toekenning of afwijzing) kunt u samen met het schadeformulier bij ons indienen.

Vaststellen van de vergoeding

Wij stellen de eventuele schadevergoeding vast op basis van de richtlijnen van onze verzekeraar. Wij berekenen de hoogte van de eventuele vergoeding door te kijken naar de dagwaarde van uw beschadigde of zoekgeraakte eigendom. 

Schadeformulier

Komt u op grond van bovenstaande informatie in aanmerking voor vergoeding vanuit het ziekenhuis, vul dan het schadeformulier volledig in.