Vervoer na ontslag

De verpleegkundige bespreekt met u het vervoer naar huis. Hetzelfde geldt wanneer u naar een verzorgings- of verpleeghuis of revalidatiecentrum gaat.

Terug

Speciaal vervoer

Na uw ontslag zorgt u zelf voor vervoer. Dit geldt niet wanneer u op medisch advies speciaal vervoer nodig hebt. In dat geval regelt de verpleegkundige dat u met een taxi of ambulance wordt vervoerd. Vraag uw verpleegkundige om een schriftelijke verklaring van de medisch specialist of arts-assistent.

U betaalt het vervoer eerst zelf. Daarna stuurt u de rekening van het vervoer samen met de verklaring naar uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar betaalt mogelijk de kosten aan u terug. Het kan voorkomen dat u een (wettelijke) eigen bijdrage moet betalen.