Tolk regelen

Als u de Nederlandse taal niet beheerst, vraag dan bij belangrijke gesprekken iemand mee die wel Nederlands spreekt. In sommige gevallen kunnen wij een professionele tolk inschakelen.

Terug

Zwijgplicht

Wij vragen een tolk het gesprek met uw zorgverlener te vertalen. Meestal gebeurt dit via de telefoon. Soms komt een tolk naar het ziekenhuis. Een tolk kan u ook helpen bij een telefonisch gesprek met uw zorgverlener. Tolken hebben zwijgplicht. Dat betekent dat zij niks over uw situatie of behandeling mogen vertellen aan anderen.

Voor patiënten met een officiële asielzoekersstatus (COA-zorgpas) geldt dat het Ministerie van VWS de tolk betaalt. Voorwaarde is wel dat er gebruikgemaakt wordt van tolken van TVCN/Manpower. Hetzelfde geldt voor patiënten die gebruik maken van de Vrouwenopvang.