Veelgestelde vragen laboratoriumcentrum

Terug

Neem altijd een geldig legitimatiebewijs, het aanvraagformulier en uw verzekeringspas mee naar de bloedafname.

Ja, dat kan vaak. Uw uitslag is dan zichtbaar in MijnMeander nadat de uitslag bekend is.

Wanneer u de uitslag krijgt hangt af van het soort onderzoek. Als aanvullend onderzoek nodig is, kan het langer duren.

Uw behandelend arts of huisarts vertelt de uitslag van het onderzoek aan u en/of uw familie. De uitslag van het onderzoek bekijken we samen met uw klachten en met de resultaten van andere onderzoeken als die er zijn.

Om te zien waar u heen kunt voor het inleveren van materiaal, kunt u ons overzicht bekijken.

Om te zien waar u heen kunt voor bloedafname, kunt u het overzicht met priklocaties bekijken. Hier staan de poliklinieken, afdelingen en spreekuren waar u terecht kunt. Voor bloedafname moet u eerst een afspraak maken.