Vergoeding en declareren van fysiotherapie

De vergoeding van fysiotherapie is voor een belangrijk deel afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Informeer daarom bij uw zorgverzekeraar, voordat u de behandeling start.

Terug

Chronische aandoening of niet?

 • Heeft u een aandoening die voorkomt op de lijst chronische aandoeningen fysiotherapie?
  Dan wordt deze vanaf de 21e behandeling vergoed uit de basisdekking. Voor vergoedingen uit de basisdekking geldt een jaarlijks vastgesteld eigen risico. Het kan dus zijn dat u een rekening voor het eigen risico van uw zorgverzekeraar krijgt.
  De eerste 21 behandelingen worden vergoed uit de aanvullende verzekering. Bent u niet (uitgebreid genoeg) aanvullend verzekerend voor fysiotherapie, dan moet u de rekening zelf betalen.

 • Komt uw aandoening niet voor op de lijst chronische aandoeningen?
  Dan sturen wij de rekening van de behandeling naar uw zorgverzekeraar. Als de zorgverzekeraar onze rekening niet vergoed, dan moet u die zelf betalen. Dit is ook het geval als uw zorgverzekeraar de rekening (deels) afwijst.

Bekijk onderstaand stroomschema voor meer uitleg over vergoedingen.

Stroomschema met uitleg over vergoeding van fysiotherapie

Afwijzing van een declaratie (rekening)

Een afwijzing van een declaratie kan meerdere redenen hebben, bijvoorbeeld:

 • Het maximaal aantal vergoedingen per kalenderjaar is  gedeclareerd.
 • De behandeling is niet (volledig) declarabel; uw verzekering is niet toereikend.
 • U heeft meerdere therapieën op één dag gehad. Per dag mag maximaal één behandeling worden gedeclareerd. Dat geldt ook als u bij verschillende therapeuten in behandeling bent.
 • De behandeling valt niet onder het contract tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar.