aandachtsgebied

Delier (acute verwardheid)

Plotselinge verwardheid of delier komt regelmatig voor bij oudere patiënten. Bijvoorbeeld na een operatie, door een ziekte of door medicijnen. Onze klinisch geriaters zijn gespecialiseerd in het voorkomen én behandelen van een delier.

Daarom Meander

  • Vroege signalering bij acute verwardheid
  • Speciale screening acute verwardheid bij opname
  • Passende behandeling door het Consultatieteam Geriatrie


Uw afspraak

maken of wijzigen

Overige vragen? Neem contact met ons op.

Terug

Delier (acute verwardheid) in Meander Medisch Centrum

Bij Meander hebben we ruime kennis en ervaring met het behandelen én voorkomen van plotselinge verwardheid. Ook wel een delier of delirium genoemd. Een delier ontstaat doordat uw lichaam ontregeld is. Dit kan gebeuren door medicijnen, een ziekte of na een operatie. U kunt de werkelijkheid anders waarnemen of problemen krijgen met het opnemen en onthouden van informatie.

Als u (risico op) een delier heeft, staat ons Consultatieteam Geriatrie voor u klaar met een passende behandeling. We zorgen er bijvoorbeeld voor dat u zich goed kunt oriënteren en zich vertrouwd en veilig voelt. Ook zorgen we voor een goed dag- en nachtritme, een gezond eetpatroon en de juiste medicijnen. Als het mogelijk is helpen we u elke dag uit bed te komen om even te bewegen. 

Ook uw naasten spelen een belangrijke rol. Zij kunnen steun en rust bieden. Zeker bij geheugenproblemen is het fijn als er een bekende, vertrouwde persoon in de buurt is. Als u tijdens een ziekenhuisopname een delier heeft gehad, is er de Nazorgpolikliniek Delier. Hier kijken we samen met u terug op wat u heeft doorgemaakt, welke gevolgen de delier heeft en hoe we herhaling kunnen voorkomen.

Poliklinieken,
spreekuren & afdelingen

Bekijk het overzicht
Foto van J.C. (Hannelore) Bekhuis-van Hal
J.C. (Hannelore) Bekhuis-van Hal Verpleegkundig consulent klinische geriatrie
“Het is boeiend om met de oudere patiënten in gesprek te gaan en te ervaren dat zij iets van hun levensverhaal willen delen.”