Meer patiënten naar huis met antibiotica infuus

Regelmatig krijgen patiënten tijdens hun opname in Meander antibiotica via het infuus. Afronden van deze antibioticumkuur via het infuus hoeft al lang geen reden meer te zijn om in het ziekenhuis opgenomen te blijven. Al sinds 2012 kunnen patiënten namelijk thuis behandeld worden met intraveneus toegediende antibiotica. Om deze specialistische zorg thuis te leveren werkt de apotheek nauw samen met de behandelend specialisten, bureau nazorg en de thuiszorgorganisaties in de regio. De optimale dosering van het antibioticum wordt voor iedere patiënt door de apotheek bewaakt en in sommige gevallen op basis van gemeten concentraties in het bloed op maat bijgesteld. Omdat dit proces steeds beter verloopt zijn de afgelopen jaren steeds meer patiënten met een antibioticuminfuus naar huis gegaan. Hiermee hebben we in 2021 al meer dan 3000 ligdagen in het ziekenhuis bespaard.

Terug

Grafiek met aantal bespaarde ligdagenIn 2021 zijn we gestart met het behandelen van dialysepatiënten met een peritonitis (buikvliesontsteking) met antibiotica thuis. Hiervoor maken we antibioticaspuitjes die de patiënt thuis aan het dialysewater kan toevoegen. Hierdoor hoeven patiënten met een peritonitis minder vaak naar het ziekenhuis te komen en wordt de werkdruk van de dialyseverpleegkundigen verlaagd. In totaal zijn er afgelopen jaar 2319 spuiten met antibiotica bereid voor patiënten thuis. Hiermee zijn 21 patiënten met peritonitis behandeld en zijn 363 bezoeken aan de dialyseafdeling voorkomen.