Innovatie 4: Apotheek maakt werk van unieke, regionale antistollingscommissie

Veel patiënten gebruiken bloedverdunners, vaak ook meerdere tegelijkertijd. Het gebruik van deze antistollingsmedicatie brengt risico’s met zich mee. Ze voorkomen dat vaten door stolling worden afgesloten, maar hebben als bijwerking bloedingen. Daarom is bijvoorbeeld bij operaties voorzichtigheid geboden. Voor de zorg van patiënten met antistollingsmedicatie heeft Meander een breed samengestelde antistollingscommissie opgezet die als één van de eerste in Nederland een regionale aanpak heeft. Bij start van deze commissie is de apotheek een spin in het web geweest.


Terug

Vanwege de risico’s van antistollingsmedicatie is de zorg voor patiënten met antistollingsmedicatie complex en vraagt het om intensieve samenwerking tussen eerste- en tweede lijn en tussen verschillende medisch specialisten. De inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft daarom ziekenhuizen gevraagd extra aandacht te geven aan de zorg rondom antistolling. In Meander heeft dit geresulteerd in het instellen van een officiële antistollingscommissie. De apotheek vervulde bij het opzetten van de commissie een belangrijke rol in nauwe samenwerking met hematologie en de trombosedienst.

In de zomer van 2023 heeft de Raad van Bestuur de commissie, die uit 20 leden bestaat, ingesteld. De samenstelling is bijzonder omdat niet alleen zorgverleners van  Meander zelf, maar ook vertegenwoordigers van huisartsen, verpleeghuisartsen, apothekers en tandartsen uit de regio lid zijn geworden. Dit geeft de commissie een uniek en groot bereik om de antistollingszorg voor patiënten in de regio Eemland goed vorm te geven. Meander is één van de het eerste ziekenhuizen in Nederland met een duidelijke regionale aanpak!

De commissie komt tenminste twee keer per jaar bij elkaar en houdt zich bezig met het opstellen van protocollen, het analyseren van incidenten, het geven van advies en het maken van beleid. Hiermee voldoet Meander niet alleen aan de verwachtingen van IGJ, maar loopt het ook voorop met de regionale zorg van patiënten die antistollingsmiddelen gebruiken. De commissie gaat zich de komende jaren vol inzetten om de ontwikkelingen rondom antistollingszorg in de regio in goede banen te leiden.