Innovatie 2: Regionale afstemming en afspraken voor geneesmiddeltekorten

Helaas grijpen patiënten steeds vaker mis op hun geneesmiddelen omdat er sprake is van landelijke tekorten. Essentiele middelen zijn soms lange perioden niet verkrijgbaar waardoor uitgeweken moet worden naar een alternatief. Deze geneesmiddeltekorten hebben consequenties voor de kwaliteit van onze zorg. Om de afstemming binnen de regio hierover te verbeteren zijn afspraken gemaakt over de communicatie tussen de apotheek in Meander, de openbare apotheken en huisartsen. Op deze manier weten patiënten beter waar ze aan toe zijn.


Terug

Specialisten in Meander worden geregeld door verontruste patiënten gebeld omdat de thuisapotheek hun geneesmiddel niet kan leveren. Neuroloog Sanne Piepers: ”Deze telefoontjes zijn natuurlijk heel vervelend voor de patiënt en de zorgverleners. Bovendien is het natuurlijk niet de bedoeling dat de patiënt zelf een oplossing moet bedenken voor een tekort”. 

Leveringsproblemen van geneesmiddelen komen doorgaans op verschillende plekken aan het licht. Een apotheek merkt het pas als het een bestelling niet geleverd krijgt; de fabrikant informeert helaas niet proactief. In de regio worden tekorten tot dusver onvoldoende met elkaar gecommuniceerd en afgestemd. Resultaat is veel verstoringen op verschillende plekken voor hetzelfde probleem. Vandaar de grote wens tot meer regie en centrale afspraken.


De handschoen is opgepakt door Renske Neumann (relatiemanager 1e lijn), Sanne Piepers (neuroloog), Dominique Baas (transmuraal apotheker) en Elsbeth Nagtegaal (ziekenhuisapotheker). Zij hebben zich gebogen over een werkwijze voor afstemming bij een geneesmiddeltekort tussen medisch specialist, huisarts, openbare apotheker, transmurale apotheker en ziekenhuisapotheker.

De eerste actie was het realiseren van een emailadres waar alle apothekers in de regio tekorten kunnen melden. De transmurale apotheek van Meander onderzoekt de melding en bepaalt of het echt een geneesmiddeltekort betreft of dat het een leveringsprobleem bij slechts één groothandel is. Daarna wordt gekeken naar alternatieven: is dezelfde werkzame stof beschikbaar van een ander merk of zijn er alleen maar alternatieven met een andere werkzame stof? In het laatste geval wordt overlegd met de specialismen in Meander die het middel, waarvoor een tekort is, voorschrijven. Na afstemming, wordt het alternatief, of de alternatieven, gecommuniceerd met alle artsen en apothekers in het ziekenhuis en alle apothekers in de eerste lijn. Zo is iedereen op de hoogte. De huisartsen hebben 1 op 1 contact via de eerstelijns apothekers. Op het intranet van Meander wordt een overzicht bijgehouden van alle geneesmiddeltekorten met de bijbehorende gemaakte afspraken.


De nieuwe werkwijze is vastgelegd in een protocol en geaccordeerd in het Transmuraal Medicatie Overleg (overleg tussen vertegenwoordiging van de apotheek in Meander en vertegenwoordiging van de apotheken in de regio) en de GeneesmiddelenCommissie van het Meander. Door de centrale regie is een oplossing voor een geneesmiddeltekort sneller beschikbaar, beschikt iedereen over actuele informatie en is minder afstemming nodig. En uiteindelijk gaat de patiënt niet meer van het kastje naar de muur.