Innovatie 7: Elektronische toedienregistratie bij GGZ Centraal

In september 2022 introduceerde de apotheek elektronische toedienregistratie (eTDR) bij één van de instellingen van GGZ Centraal. Vanaf dat moment werden alle medicatietoedieningen digitaal verantwoord en niet meer op papier. Farmakunde stagiair Wouter Smulders speelde een grote rol bij deze nieuwe werkwijze en deed ook onderzoek naar de tevredenheid van de zorgverleners. Vijf vragen aan Wouter over dit project.

Terug

Waarom is eTDR bij GGZ Centraal geïntroduceerd?

“Elektronisch registreren van medicatietoedieningen was al langer een wens bij GGZ Centraal. Op papier aftekenen is toch een beetje ouderwets en kost veel papier. Wanneer toedieningen elektronisch worden verantwoord kan bovendien vanaf iedere werkplek gekeken worden of een cliënt zijn medicijnen heeft gekregen. Dat is erg handig. Ook blijkt uit literatuur dat eTDR medicatiefouten kan voorkomen door een betere verantwoording. Het voorkomt bijvoorbeeld dat medicatie dubbel wordt gegeven.” 

Wat heb je onderzocht rondom de introductie van eTDR?

“Ik heb gekeken naar de impact van introductie van eTDR en dan speciaal naar de nauwkeurigheid van aftekenen, de tijd die aftekenen kost en de tevredenheid van de zorgverleners. Ik heb dit gemeten zowel vóór als na de introductie van eTDR. Uit mijn onderzoek blijkt dat na introductie van eTDR de nauwkeurigheid van registreren iets verbeterde. eTDR koste wel wat meer tijd dan op papier aftekenen, maar dat komt waarschijnlijk doordat ik mijn metingen een maand na invoering deed en het proces toen nog vrij nieuw was voor de meeste zorgverleners. Tot slot bleek uit mijn onderzoek dat de zorgverleners heel tevreden waren over de nieuwe manier van registratie van de toedieningen.” 

Is de tevredenheid van de zorgverleners toegenomen?

“Uit mijn onderzoek bleek dat de zorgverleners eTDR positiever beoordeelden dan aftekenen op papier. Het gemiddelde cijfer bij de vraag “Welk cijfer geef je de huidige werkwijze” is van een 6,6 naar een 7,2 gegaan. En dat terwijl sommige verpleegkundigen die ik heb geïnterviewd aangaven al 30 jaar te werken met papieren registratie. Dit was een erg mooi resultaat. Daarnaast waardeerde de verpleging ook dat het beter zichtbaar was wie welke medicatie heeft uitgedeeld. De overzichtelijkheid van het systeem werd als minder ervaren, maar als er wat langer mee wordt gewerkt zal die ervaring vast verbeteren.“ 

Waar ben je tegen aangelopen bij de invoering van eTDR?

“Ik merkte dat niet alle zorgverleners zaten te wachten op een verandering in hun werkwijze. Er kwamen reacties als “Het huidige systeem werkt toch prima, dus waarom veranderen?”. Ondanks de soms lichte tegenzin verliep de samenwerking tussen apotheek en de zorgverleners bij GGZ Centraal bij dit project uitstekend.” 

Wat zijn de vervolgstappen?

“We gaan eTDR komende maanden bij alle instellingen van GGZ Centraal invoeren. Na de eerste positieve ervaring denk ik dat dit vrij snel gerealiseerd kan worden. Op langere termijn willen we onderzoeken of eTDR ook daadwerkelijk minder medicatiefouten oplevert. Dit gaan we doen door het aantal geregistreerde medicatiefouten vóór en na introductie van eTDR met elkaar te vergelijken.”

Vanaf iedere werkplek kan gekeken worden of een cliënt zijn medicijnen heeft gekregen.