Innovatie 6: Wetenschap in de apotheek

In onze apotheek hebben we op sommige gebieden veel kennis. Deze kennis delen we graag met anderen. In 2022 zijn vanuit onze apotheek twee mooie publicaties verschenen waarin overzichtelijk wordt weergegeven wat de stand van zaken is op een bepaald gebied. Deze publicaties worden hieronder toegelicht.

Terug

Receptoraffiniteit antipsychotica

Initiatiefnemer en belangrijkste auteur van dit artikel is Maikel Herbrink, 4e jaars AIOS ziekenhuisfarmacie. Maikel: ‘Door het werk wat wij doen voor GGZ Centraal krijgen we in de dagdienst regelmatig vragen van psychiaters over de werking en bijwerkingen van antipsychotica en over het switchen of stoppen van deze middelen. Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden is kennis over het werkingsmechanisme van deze antipsychotica belangrijk. In dit artikel beschrijven wij via welke receptoren deze middelen werken en hoe veel voorkomende bijwerkingen daarmee samenhangen. Door de overzichtelijke manier waarop de informatie in het artikel is weergegeven, is het artikel tevens een handig naslagwerk voor in onze dagdiensten’.

Referentie artikel: Maikel Herbrink, Marije Russcher, Wai Hong Man. Antipsychotica: bijwerkingen verklaard aan de hand van receptorbezetting. Psyfar 2022 sept 1; 0(3)

Dit is de link naar het artikel. Als je het artikel wilt lezen, stuur dan even een verzoek naar m.herbrink@meandermc.nl.

Beeldvorming longkanker met radiotracer FAPI

Initiatiefnemer en belangrijkste auteur van dit artikel is Paula Borgonje, 3e jaars AIOS ziekenhuisfarmacie. Paula: ‘Tijdens mijn opleiding tot ziekenhuisapotheker verdiep ik mij specifiek in bereidingen van (radio)farmaca. In het laatste jaar van mijn opleiding ga ik een onderzoeksproject uitvoeren, dat de PROFILE-studie gaat heten. Ter voorbereiding hierop heb ik een literatuuronderzoek uitgevoerd over de inzet van de nieuwe radiotracer FAPI bij longkanker. Conclusie uit de beschikbare literatuur is dat FAPI, wanneer het gekoppeld wordt aan radioactief Gallium, goed gebruikt kan worden om diagnoses te stellen bij patiënten met longkanker’.

Referentie artikel: Paula Borgonje, Louise Andrews, Gerarda Herder, John de Klerk. Performance and prospects of [68Ga]Ga-FAPI PET/CT scans in lung cancer. Cancers 2022 Nov 13;14(22):5566. doi: 10.3390/cancers14225566.

Dit is de link naar het artikel.

Op de foto: Maikel Herbrink en Paula Borgonje.