Innovatie 5: Voeding op maat door optimaliseren van het assortiment parenterale voedingen

Wanneer patiënten in het ziekenhuis gedurende langere tijd geen of weinig voeding tot zich kunnen nemen, krijgen ze via een infuus in een ader Totale Parenterale Voeding (TPV) toegediend. De  samenstelling van de TPV hangt af van de voedingsstatus en de biochemie van de patiënt.  De diëtist van het ziekenhuis stelt vast welke TPV nodig is.  De apotheek bereidt vervolgens de gewenste TPV.

Terug

Probleem

De kennis over optimaal voeden neemt erg toe waardoor patiënten steeds meer voeding op maat kunnen krijgen. Het assortiment voedingen dat door de apotheek wordt bereid sloot niet meer aan bij deze behoefte. Hierdoor moest er regelmatig worden afgeweken van de gestandaardiseerde bereidingsprotocollen. Dit was foutgevoelig en tijdrovend. 

Aanpak

Samen met de diëtisten is het assortiment TPV’s in 2022 onder de loep genomen. Gewenste aanpassingen zijn doorgevoerd en voor het nieuwe assortiment TPV’s zijn gestandaardiseerde bereidingsvoorschriften gemaakt. Ook is de afspraak gemaakt dat er niet wordt afgeweken van het nieuwe assortiment. 

Voordeel

Met deze aanpassing van het assortiment TPV’s is de kwaliteit van voeden van patiënten  geoptimaliseerd. Voor iedereen is het nu duidelijk wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn met betrekking tot TPV’s. Aanvragen buiten het assortiment worden niet gehonoreerd waardoor het opstellen van exotische, tijdrovende en foutgevoelige bereidingsvoorschriften tot het verleden behoort.
 Op de foto: Linda Wentink, teammanager bereidingen, radiofarmacie en logistiek.