Ondersteuning oudere patiënten

Een ziekenhuisopname is voor ouderen vaak inspannend. Meander ziet deze groep als kwetsbaar en heeft daarom extra aandacht voor deze patiënten.

Terug

HELP

Tijdens een ziekenhuisopname kunnen ouderen gevoelens van spanning en angst ervaren. Daarnaast lopen oudere mensen in het ziekenhuis vaak extra risico’s, zoals: verward raken, vallen of lichamelijke achteruitgang.

Meander heeft op basis van het Amerikaanse Hospital Eldery Life Program (HELP) een team van vrijwilligers opgeleid. De vrijwilligers zijn getraind op vier onderdelen:

  • Oriëntatie
  • Activiteiten
  • Bewegen
  • Voeding

Extra aandacht

De vrijwilligers doen hun best om zoveel mogelijk aandacht en afleiding te geven aan kwetsbare ouderen. Zij helpen de ouderen om zo actief mogelijk te blijven tijdens hun opname. Hierdoor wordt de kans op achteruitgang, zowel cognitief als lichamelijk, kleiner.