Verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialisten in Meander combineren verpleegkundige én medische taken. Zij zijn een belangrijk aanspreekpunt voor u als patiënt.


Terug

Wat doet een verpleegkundig specialist?

Verpleegkundig specialisten combineren verpleegkundige en medische taken in de zorg voor patiënten. Zelfstandig of als medebehandelaar. Zij doen lichamelijk onderzoek, schrijven medicijnen voor en geven voorlichting. De verpleegkundig specialist richt zich niet alleen op uw ziekte en behandeling, maar ook op de gevolgen daarvan.

Naast de directe patiëntenzorg, delen verpleegkundig specialisten hun kennis met collega’s. Ook nemen zij deel aan wetenschappelijk onderzoek en dragen zij bij aan kwaliteitsverbetering en vernieuwing.

De verpleegkundig specialisten werken op de polikliniek en op de verpleegafdeling. Zij maken deel uit van een team van specialisten uit verschillende vakgebieden. Samen overleggen zij over de voor u best mogelijke behandeling.